Project SURFnet8

We werken binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Dit nieuwe netwerk zorgt niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor veel flexibiliteit voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en diensten.

Close-up netwerkkabels

Implementatie SURFnet8

Binnen Project SURFnet8 vernieuwen we beide lagen van het SURF-netwerk: de optische laag en de servicelaag. In 2018 hebben we de implementatie van de optische laag afgerond, in 2019 gaan we verder met de implementatie van de servicelaag. Bekijk de tijdslijn.

Tijdslijn implementatie SURFnet8

Tijdslijn implementatie SURFnet8

Implementatie optische laag

In 2017 zijn we samen met ECI Telecom, de leverancier van de nieuwe optische laag, gestart met het implementatietraject. In 2017 hebben we de eerste segmenten gemigreerd en hebben we (bijna) alle installatiewerkzaamheden uitgevoerd. In 2018 hebben we de implementatie van de optische laag afgerond.

Implementatie servicelaag

Nu de nieuwe optische laag volledig geïmplementeerd is, zijn we de migratiewerkzaamheden voor de SURFnet8-servicelaag gestart. Samen met beheerpartner Quanza en Telindus, de leverancier van de SURFnet8-servicelaag, hebben we het traject verdeeld in 3 fasen: corelocaties, metrolocaties en acceslocaties.