Projecten digitaal toetsen 2015/2016

Diverse instellingen hebben projecten uitgevoerd op het gebied van digitaal toetsen. In deze projecten hebben zij ervaring opgedaan met het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen. Er zijn 38 instellingen betrokken geweest bij 18 projecten. Op deze pagina lees je de resultaten en conclusies van deze projecten.

 

Studenten achter de computer voor digitale toets

Verbeteren kwaliteit van onderwijs en toetsen

 1. AdaPT, adaptieve voortgangstoetsing (Universiteit Maastricht): project onderzoekt hoe computergestuurd adaptief toetsen toepasbaar is bij voortgangstoetsing.
 2. Bewust en bekwaam toetsen (Hogeschool van Anhem en Nijmegen): project onderzoekt de effecten van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling op toetskennis.
 3. Nieuwe scoreregel voor digitale toetsen (Universiteit van Amsterdam): project doet praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van een nieuwe scoreregel.
 4. Toetsing in beeld (Universitair Medisch Centrum Utrecht): project verhoogt de psychometrische kwaliteit van toetsing van beeldvaardigheden in 3D.
 5. Van wie is dit portfolio? De beoordeling beoordeeld (Hogeschool de Kempel): project optimaliseert de beoordeling van elektronische portfolio's in het hoger (leraren)onderwijs.
 6. Voortgangstoetsen in de propedeuse (Universiteit van Amsterdam): project onderzoekt het effect van digitale voortgangstoetsen op het studierendement.

Toetsitembanken en -productie

 1. Body of Knowledge and Skills (BoKS), verbreden en verbinden (Hogeschool Rotterdam): project verbetert de kwaliteit van toetsen en toetsitems hbo-v.
 2. Computer adaptieve monitoring in het statistiekonderwijs (Universiteit van Amsterdam): zet een universiteitsoverstijgend computeradaptief oefenvolgsysteem voor statistiek op.
 3. Digitaal Toetsen master Advanced Nursing Practice (Hogeschool Rotterdam): project voert een digitale premastertoets in en digitaliseert toetsen farmacotherapie en klinisch redeneren.
 4. Digitaal toetsen met beelden, een extra dimensie (Universitair Medisch Centrum Utrecht): project implementeert digitaal toetsen met 2D- en 3D-beelden op landelijke schaal in de medische specialistenopleidingen.
 5. Digitaal toetsen van klinisch redeneren binnen de medische opleidingen (Universiteit van Amsterdam): 3 UMC's stellen gezamenlijke toetsvragendatabase op met vragen die samen kunnen worden ontwikkeld, uitgewisseld en digitaal worden afgenomen.
 6. E-flow Nursing (Universitair Medisch Centrum Groningen): project ontwikkelt een doorlopende werkplekonafhankelijke digitale toets voor studenten mbo-verpleegkunde en hbo-v.
 7. Non Satis Scire (Universiteit van Amsterdam): project ontwikkelt gedeelde digitale itembank en beoordelingsprocedures en zet digitale video en zelftoetsen in.
 8. ONBETWIST (database digitale toetsen, items en oefenmateriaal) (Technische Universiteit Eindhoven): project ontwikkelt een database met interactieve wiskundeopgaven.
 9. SCALA - Scaffolding Assessment for LeArning (Universiteit Utrecht): project bevordert het gebruik van digitale tools bij het geven van feedback op schriftelijke producten van studenten.
 10. Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie (Hogeschool van Rotterdam): project ontwikkelt een landelijke toets- en vragenbank met digitaal (oefen)toetsmateriaal.
 11. VGTogether - samenwerken in voortgangstoetsing (Universiteit Maastricht): project zet binnen een aantal medische opleidingen een centrale infrastructuur voor voortgangstoetsing op.
 12. Voortgangstoetsing in de doorstroom mbo-hbo (Driestar Hogeschool): project ontwikkelt een doorgaande leerlijn van mbo naar hbo en bijbehorende digitale voortgangstoetsen.