Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Bèta-projecten

Als docenten samenwerken, experimenteren en leermaterialen delen kunnen ze de kwaliteit van het onderwijs verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Bekijk hieronder de bèta-projecten uit de stimlueringsregeling open en online onderwijs.

Ecotoxicology in Open Access - online studieboek met actueel overzicht van het vakgebied van de milieutoxicologie

Kennis van ecotoxicologie en milieutoxicologie is voor steeds meer studenten van belang, maar tot voor kort ontbrak het aan een studieboek dat dit vakgebied in de volle breedte belicht.

Instelling: De Vrije Universiteit in samenwerking met Universiteit van Amsterdam (UvA), Wageningen University (WU), Universiteit Leiden (UL), Radboud Universiteit (RU) en Open Universiteit (OU)

Naar het project

Ethics Education for Engineers - doorontwikkeling ethiekonderwijs voor ingenieurs

Met het project Ethics Education for Engineers willen de instellingen zo'n 60 ethische CBEs publiceren, zodat docenten van de 4 instellingen (en daarbuiten) de cases kunnen (her)gebruiken in ethiekonderwijs aan studenten van ingenieursopleidingen.

Instelling: Technische Universiteit Eindhoven (TUe), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Universiteit Twente (UT) en Wageningen University & Research (WUR), samenwerkend in het 4TU Centre for Ethics and Technology (4TU.Ethics).

Naar het project

Flexibele leerpaden in Responsible Innovation - omgaan met ethische vraagstukken en bijbehorende risico’s

De TU Delft wil toekomstige en huidige ingenieurs in binnen- en buitenland onderwijzen in Responsible Innovation. Responsible Innovation gaat over omgaan met ethische vraagstukken en bijbehorende risico’s.

Instelling: TU Delft

Naar het project

Learn computer networking fundamentals in a challenging and engaging way

Met dit project wil de Universiteit Twente (UT) onderwijs over computernetwerken beschikbaar stellen aan een wereldwijd publiek en in het bijzonder andere universiteiten. Ze gebruiken daarbij ‘challenges’ als onderwijsvorm.

Instelling: Universiteit Twente (UT)

Naar het project

Open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs

Statistiek vormt voor veel studenten in sociale, (bio)medische en economische wetenschappen een struikelblok. Om de statistiekprestaties van de studenten te verbeteren, ontwikkelde de Universiteit Utrecht een aantal open toegankelijke, gepersonaliseerde statistiekmodules voor bachelor-studenten en vwo’ers.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project

Open online Bètadidactiek - online modules vakdidactiek voor bètavakken

In het project Open online Bètadidactiek werken Nederlandse lerarenopleidingen aan gezamenlijke online modules vakdidactiek voor bètavakken. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden de infrastructuur en het procesmodel.

Instelling: De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Naar het project

Open online opleidingsmateriaal voor de lerarenopleiding wiskunde - hergebruik lesmaterialen

Dit project is erop gericht om materiaal te actualiseren en toegankelijk te maken als opleidingsmateriaal voor leraren-in-opleiding (ook voor andere schoolvakken dan wiskunde).

Instelling: Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam

Naar het project

Open en Online Cursus Voedselveiligheid

In het project ‘Open en Online Cursus Voedselveiligheid’ maakt Wageningen University & Research studenten wegwijs in de reële en vermeende gevaren van ons voedsel.

Instelling: Wageningen University & Research

Naar het project

Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid

Bij het onderzoek naar een optimale wereldvoedselvoorziening speelt de systeem-analytische benadering een belangrijke rol. De Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid maakt studenten vertrouwd met de belangrijkste principes van deze theorie.

Instelling: Wageningen University & Research (WUR)

Naar het project

Practicumclips Life Sciences

Om practica laagdrempeliger te maken, ontwikkelde Wageningen University & Research meer dan honderd online practicumclips met relatief simpele handelingen, opstellingen en apparaten.

Instelling: Wageningen University & Research

Naar het project

Sketchlab - digitale platform voor handtekeninstructies en -opdrachten

Op het digitale platform Sketchlab krijgen studenten handtekeninstructies en -opdrachten aangeboden. Die kunnen zij thuis en tijdens werkcolleges verwerken en ze krijgen feedback op hun uitwerkingen van docenten en medestudenten.

Instelling: Universiteit Twente

Naar het project

Structured Exercise Repository with Feedback (SERF) - open en online opgavenbank voor programmeeronderwijs in Java

In dit project bundelen OU en TU/e de krachten om een Java-opgavenbank te ontwikkelen om leermaterialen uit te wisselen voor bachelorstudenten informatica en ICT.

Instelling: Open Universiteit Nederland en Technische Universiteit Eindhoven

Naar het project

The scientific method: learning by doing

In The scientific method –learning by doing, een modulaire online cursus van Wageningen University, wordt de verbinding tussen leren over wetenschappelijke methoden en het toepassen ervan wél gemaakt.

Instelling: Wageningen University & Research (WUR)

Naar het project

Urban Resilience - open leermaterialen over resilience engineering ontwikkelen en delen met de community

In dit project werken de vier Technische Universiteiten samen om OER (Open Educational Resources) te gaan gebruiken in hun project over Urban Resilience in Delta Regions.

Naar het project

Virtuele Practica (ViP) - 3D virtual reality voor het aanleren van laboratoriumvaardigheden

Dit project is opgezet om bèta-studenten in een veilige omgeving praktische vaardigheden te laten oefenen.

Instelling: Wageningen University & Research (WUR), Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Naar het project

Wetenschappelijke Programmeerskills voor Iedereen

Bètastudenten zijn vertrouwd met onderzoekstools voor data-analyse en datavisualisatie, maar kunnen zelf vaak niet programmeren. Daarom ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam de open en online cursus Wetenschappelijke Programmeerskills voor Iedereen.

Instelling: Universiteit van Amsterdam

Naar het project