Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Gamma-projecten

Als docenten samenwerken, experimenteren en leermaterialen delen kunnen ze de kwaliteit van het onderwijs verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Bekijk hieronder de gamma-projecten uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs.

2020

Web of Law: Training Students for the 21st Century using Web-Based Network Analysis (lopend)

Hoewel het belang van technologie in de juridische beroepspraktijk snel toeneemt, speelt technologie in het juridische onderwijs nog een ondergeschikte rol. In het Web of Law leren studenten Nederlands Recht hoe ze met behulp van computationele technieken juridische uitspraken en precedenten kunnen analyseren en vergelijken.

Instelling: Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool

Naar het project

SHARESTATS -Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten (lopend)

Goed oefenmateriaal is een essentieel onderdeel van het statistiekonderwijs. Om studenten meer hoogwaardig oefenmateriaal te kunnen bieden, werken vier universiteiten aan een omvangrijke, open toegankelijke databank met statistiekopgaven.

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Naar het project

Vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen (lopend)

In de bacheloropleidingen bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies en human resource management heeft het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) de afgelopen jaren een belangrijke plaats gekregen.

Instelling: Saxion, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Inholland, Haagse Hogeschool en Windesheim Hogeschool.

Naar het project

2018

Een (vak) community Circulaire Economie voor kwalitatief blended onderwijs – kennis en materiaal delen van Circulaire Economie in het bedrijfsleven

Vijf hbo-instellingen gaan tijd- en plaatsonafhankelijk open onderwijs delen via een vakcommunity. Dat doen ze door bestaand leermateriaal te hergebruiken en door te ontwikkelen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen.

Instelling: Saxion,  Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Fontys en Hogeschool Rotterdam.

Naar het project

2017

Open online cursus business analytics - analyse- en interpretatievaardigheden voor financiële studenten en professionals

In dit project maakte Saxion een open en online cursus waarin studenten en financieel professionals worden bijgeschoold in het analyseren en interpreteren van data: een vaardigheid die in de beroepspraktijk snel aan belang wint.

Instelling: Saxion

Naar het project

Leading to Success, Smart Choices & Smart Tools - online cursussen voor specialisatie in een masterprogramma

In dit project werkt de Universiteit Maastricht aan de ontwikkeling van online cursussen voor elke specialisatie in het masterprogramma.

Instelling: Universiteit Maastricht

Naar het project

Een open en online leeromgeving voor praktijkgericht onderzoek binnen de lichamelijke opvoeding

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden speelt een belangrijke rol in de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding  (ALO). Door het inrichten van een open en online leeromgeving biedt Fontys Sporthogeschool haar studenten de mogelijkheid om ‘just-in-time’ individuele  leertrajecten voor praktijkgericht onderzoek te doorlopen.

Instelling: Fontys Hogescholen

Naar het project

Community of Open Online Course (COOC) - van MOOC naar COOC

Dit project richt zich op de uitbreiding van de huidige MOOC (Massive Open Online Course) tot  een COOC (Community of Open Online Course). In die community kunnen ondernemers, beleidsmakers en docenten van hoger-onderwijsinstellingen kennis en inzichten uitwisselen.

Instelling: Hanzehogeschool Groningen

Naar het project

Public International Law: knowledge clips & bites

Dit project richt zich op de productie en verrijking van een aantal videoclips en ‘bites’, waarin in het Engels leerstukken van het internationaal publiekrecht worden uitgelegd.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project

2016

Flipping Education in Research Methods - uitleg over methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek

De Universiteit Twente ontwikkelde 60 korte Engelstalige video’s met uitleg over methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Veel eerstejaarsstudenten hebben namelijk moeite met het vak waarin die methoden en technieken worden behandeld.

Instelling: Universiteit Twente

Naar het project

Denken, Doen, Delen - kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk in openbaar bestuur

Het project stimuleert kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk in openbaar bestuur met blended learning. De blended learning bestaat uit de small private online course (SPOC) Challenging Government en fysieke discussiebijeenkomsten.

Instelling: De Haagse Hogeschool en de NHL Hogeschool

Naar het project

Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen

Studenten van de bacheloropleidingen van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding verschilden veel van elkaar in vaardighedenniveau. Daarom is binnen dit project een lessenreeks voor e-learning en formatieve toetsen ontwikkeld, voor het bachelorvak Onderzoeksopzet.

Instelling: Universiteit van Amsterdam

Naar het project

WE-mediate - mediationvaardigheden via een multimedia-omgeving

Rechtenstudenten leren mediation-vaardigheden via een multimedia-omgeving. De omgeving is getest en nu ingebed in het reguliere onderwijs.

Instelling: Maastricht University

Naar het project

2015 - 2016

Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie

Excursies vormen voor veel studies een belangrijk middel voor leren op locatie. Om het rendement van deze leermomenten te vergroten, riep de Universiteit Utrecht het project ‘Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie’ in het leven. Dit onderwijsontwerp ondersteunt excursies met online les-, kaart- en verdiepingsmateriaal.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project

Open en Online Cursus Voedselveiligheid

In het project ‘Open en Online Cursus Voedselveiligheid’ maakt Wageningen University & Research studenten wegwijs in de reële en vermeende gevaren van ons voedsel.

Instelling: Wageningen University & Research

Naar het project

Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid

Bij het onderzoek naar een optimale wereldvoedselvoorziening speelt de systeem-analytische benadering een belangrijke rol. De Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid maakt studenten vertrouwd met de belangrijkste principes van deze theorie.

Instelling: Wageningen Univerity & Research

Naar het project

Open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs

Statistiek vormt voor veel studenten in sociale, (bio)medische en economische wetenschappen een struikelblok. Om de statistiekprestaties van de studenten te verbeteren, ontwikkelde de Universiteit Utrecht een aantal open toegankelijke, gepersonaliseerde statistiekmodules voor bachelor-studenten en vwo’ers.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project

Online training - Business Model Innovation

Met de online training in Business Model Innovation ondersteunt de TU Delft MKB-ondernemers bij het vernieuwen van hun businesscase. De online cursus is gericht op de 300.000 MKB-bedrijven die in Europa actief zijn.

Instelling: TU Delft

Naar het project

Data science voor alfa en gamma

Big Data zijn niet meer uit het onderwijs weg te denken. Om studenten te trainen in het verzamelen en analyseren van data, ontwikkelden Tilburg University en de Open Universiteit de MOOC ‘Data science voor alfa en gamma’.

Instelling: Tilburg University en de Open Universiteit

Naar het project

Open online cursus Big History - de geschiedenis van oerknal tot nu

In de cursus Big History wordt de hele geschiedenis behandeld, van oerknal tot nu. De open online cursus voldoet aan de vraag naar reguliere cursussen die een overzicht bieden van de volledige geschiedenis.

Instelling: Universiteit van Amsterdam

Naar het project