Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Geesteswetenschap-projecten

Lees meer over projecten van instellingen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs voor pijler leermaterialen delen.

Database Driven E-Learning (DaDEL) - inzet van al ontwikkelde databases met Hebreeuwse en Griekse teksten

De PThU en VU ontwikkelden online leermaterialen waarin de theoretische kennis verworven wordt op basis van concrete teksten. Het idee is dat op termijn docenten in binnen en buitenland kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en delen van deze leermaterialen.

Instelling: Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Vrije Universiteit

Naar het project

Ethical dilemmas in communication - MOOC om de kennis over communicatie-ethiek breder toegankelijk te maken

De Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een MOOC om de kennis over communicatie-ethiek breder toegankelijk te maken voor studenten en professioneel geïnteresseerden. De MOOC zorgde voor een verbeterde cursus en een hogere waardering voor het onderwijs door studenten.

Instelling: Universiteit van Amsterdam

Naar het project

Flexibele leerpaden in Responsible Innovation - omgaan met ethische vraagstukken en bijbehorende risico’s

De TU Delft wil toekomstige en huidige ingenieurs in binnen- en buitenland onderwijzen in Responsible Innovation. Responsible Innovation gaat over omgaan met ethische vraagstukken en bijbehorende risico’s. Deze kennis maakte de TU in dit project online beschikbaar.

Instelling: TU Delft

Naar het project

Massive Open Online Course (MOOC) – Beter schrijven in het hoger onderwijs

Met dit project hebben de HvA en de UvA een online cursus ontwikkeld, die studenten helpt hun schrijfvaardigheid te verbeteren. Docenten kunnen deze cursus inzetten in hun colleges. De studenten leren door een combinatie van theorie, filmpjes, opdrachten en online peer feedback op elkaars producten.

Instelling: Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

Naar het project

Muziektheoretische educatie online

Studenten doen hun muziektheoretische kennis op via blended learning

Instelling: Codarts

Naar het project

Naar stevige verduurzaming onderzoeksonderwijs vaktherapie - structureler delen en van elkaar leren in een community

Dit project is opgezet omdat de 5 bacheloropleidingen Vaktherapie samen een visie willen ontwikkelen voor het onderzoeksonderwijs binnen Vaktherapie. Ze willen onderwijsmateriaal open delen, hergebruiken en vernieuwen.

Instelling: Zuyd Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, NHL-Stenden en de Open Universiteit

Naar het project

On Being a Scientist – Filmdrama over wetenschappelijke integriteit

Om bachelorstudenten wetenschappelijke normen en waarden te leren, heeft de Universiteit Leiden een film gemaakt: On Being a Scientist. Deze film is de basis voor een online cursus en collegecyclus over wetenschappelijke integriteit. De film en het lesmateriaal daaromheen zijn vrij beschikbaar.

Instelling: Universiteit Leiden

Naar het project

Perfect Pronunciation - online platform waar studenten hun Engelse uitspraak kunnen oefenen én feedback krijgen

Om studenten te trainen in een goede beheersing van de uitspraak riep de Vrije Universiteit Amsterdam het project Perfect Pronunciation in het leven. Het doel: een online platform waar studenten hun Engelse uitspraak kunnen oefenen én feedback krijgen

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam

Naar het project