Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Medische projecten

Lees meer over projecten van instellingen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs voor pijler leermaterialen delen.

Bridging the gap – Dokters met verstand van zaken

De Universiteit Utrecht heeft samen met de stichting Medical Business Education drie online courses ontwikkeld, om studenten te ondersteunen bij niet-medisch-inhoudelijke onderwerpen. Het open en online onderwijsprogramma gaat over kwaliteit, veiligheid en leiderschap in de zorg.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project

Flipping the Master - vernieuwing van de master geneeskunde

Meer just-in-time onderwijs, activerende werkvormen en een efficiënter gebruik van de contacttijd. Dat zijn de belangrijkste doelen van Flipping the Master, een project waarmee het Erasmus MC de vernieuwing van de master geneeskunde een belangrijke impuls heeft gegeven.

Instelling: Erasmus MC

Naar het project

Samen hbo-verpleegkunde - platform voor beheer en uitbereiding leermaterialen onder toezicht van een vakcommunity

Het project Samen hbo Verpleegkunde is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen op het gebied van verpleegkunde. 

Instelling: Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (penvoerder) en 16 hbo-instellingen

Naar het project

Doorontwikkeling didactisch elektronisch patiëntendossier - elektronisch patientendossier geschikt voor onderwijs en feedback

Studenten in het hoger onderwijs gezondheidszorg moeten tijdens hun opleiding al leren werken met het Electronisch Patientendossier (EPD), zodat ze dat later in hun werkpraktijk ook goed kunnen. Dat lukt niet met het ‘normale’ EPD. Daarom moet er een apart didactisch EPD komen, dat zowel de zorgprocessen als de didactische processen laat samenkomen.

Instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht en Saxion.

Naar het project

Open Anatomie Leermaterialen - beschikbaar stellen en inzetten van een ruime collectie anatomisch beeld- en leermateriaal

Het doel van dit project is om een ruime collectie kwalitatieve anatomische beeld- en leermaterialen op AnatomyTOOL (TOOL) te ontsluiten en deze materialen in het onderwijs in te zetten. Daarnaast stimuleert het project via voorlichting het gebruik van deze leermaterialen.

Instelling: Leids Universitair Medisch Centrum/ Univ. Leiden, Universiteiten van Amsterdam, Gent, Groningen, Hasselt, Leiden, Leuven en Maastricht

Naar het project

Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform in de Anatomie

Dit project heeft een platform ontwikkeld dat het beter mogelijk maakt om open anatomische leermaterialen te verzamelen en beschikbaar te stellen. Het platform bevat ook leerhulpmiddelen voor docenten en studenten.

Instelling: LUMC en Universiteit Maastricht

Naar het project

The X Games - serious gaming voor het interpreteren van radiologische beelden

In The X Games worden geneeskundestudenten met behulp van serious gaming gestimuleerd bij het accuraat en efficiënt interpreteren van radiologische beelden. Het project moet er voor zorgen dat studenten beter op de radiologische beroepspraktijk zijn voorbereid.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project

Didactische doorontwikkeling video-based SCT voor klinisch redeneren

Het aanleren van klinisch redeneren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding Verpleegkunde. Een combinatie van de Script Concordance Test (SCT) en videobeelden moet studenten verpleegkunde op een veilige, maar realistische manier voorbereiden op de complexe situaties die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen.

Instelling: Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool

Naar het project

Open leermaterialen in een multidisciplinaire opleiding - een brug tussen natuurkunde en biologie

Voor de opleiding Nanobiologie zijn nog onvoldoende specifieke leermaterialen beschikbaar. Een geïntegreerde collectie open onderwijsmaterialen moet er de komende jaren voor zorgen dat de literatuurkloof en taalbarrière tussen biologie en natuurkunde verdwijnen.

Instelling: Technische Universiteit Delft (TUD), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Naar het project