Public International Law: knowledge clips & bites

Dit project richt zich op de productie en verrijking van een aantal videoclips en ‘bites’, waarin in het Engels leerstukken van het internationaal publiekrecht worden uitgelegd.  De clips helpen studenten om het vak Public International Law beter onder de knie te krijgen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Hierdoor verbeteren de slagingspercentages van het vak en neemt de kans op studiesucces op de langere termijn eveneens toe.

Instelling

Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Uit vakevaluaties blijkt dat veel studenten Internationaal Recht lastig vinden, zeker sinds het vak in het Engels wordt aangeboden. Met het project Public International Law: knowledge clips & bites wil de Universiteit Utrecht het vak Public International Law (PIL) beter voor studenten toegankelijk maken, door het inzetten van verrijkte kennisclips. Deze clips sporen de studenten aan tot actief luisteren: ze moeten opdrachten maken en kunnen met behulp van programma’s als Scalable Learning direct reageren op de inhoud van de clips, wat moet resulteren in hogere slagingspercentages. De clips zijn bedoeld voor studenten Rechtsgeleerdheid die het vak Public International Law doen, en studenten aan de Universiteit Utrecht die de Master International Law volgen.

Resultaten

  • Er zijn in totaal 42 clips gemaakt over de meest fundamentele leerstukken van het Internationaal Publiekrecht, die aan bod komen in het vak PIL en in de Master International Law.
  • Een aantal van deze clips gaat over ‘lastige’ gerechtelijke uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en andere internationale geschillenbeslechtingsmechanismen.
  • Ook zijn er 5 clips gemaakt over juridische vaardigheden, 2 clips over pleiten en 3 clips over internationale juridische onderzoeksmethoden.

De clips zijn ingebed in het vak Public International Law door er leerdoelen en opdrachten aan te verbinden en erop voort te bouwen tijdens de werkgroepen. De clips zijn eveneens ingebed in de Master International Law.

Ontwikkelde materialen:

De kennisclips zijn te bekijken via de link.

Tips

Door aandacht te besteden aan verstaanbaarheid en interactiviteit komen de kennisclips nog beter tot hun recht.

Contactpersoon voor vragen

Otto Spijkers, o.spijkers@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.