Benut de kansen van digitale leermaterialen

Het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Dat is de toekomst, want toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces. Maar hoe vorm je een visie en richt je de organisatie in? Welke techniek heb je nodig? Wat zijn de ervaringen?

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Publicaties digitale leermaterialen

Hoe kun je met het delen en hergebruiken van (open) digitale leermaterialen bijdragen aan beter onderwijs? Vind praktische checklists, handleidingen, tools en praktijkvoorbeelden die door collega’s van onderwijsinstellingen samen met SURF zijn ontwikkeld.

Visie

Visiedocument leermaterialen in 2025
De Versnellingszone Naar digitale (open) leermaterialen heeft een visie geformuleerd op digitale leermaterialen, met 2025 als horizon. Het gaat om een optimale mix van leermaterialen, ongeacht waar de materialen vandaan komen en of ze commercieel aangeboden of open te gebruiken zijn. De visie is weergegeven in 8 visiestatements en daarbij de bouwstenen om dit te realiseren.

Organisatie

Kennismaking open leermaterialen
In deze Kennismaking open leermaterialen lees je wat open leermaterialen zijn, hoe je open leermaterialen in je eigen onderwijs kunt inzetten en hoe je je eigen materialen zo kunt opstellen dat anderen er optimaal gebruik van kunnen maken.

Infographic: Open leermaterialen toepassen in je instelling
Deze infographic geeft je inzicht in de 3 niveaus waarop je open leermaterialen kunt organiseren. Voor elk niveau zie je waar je als instelling rekening mee moet houden om open leermaterialen goed in te zetten. Bekijk de niveaus om te bepalen welke stappen je instelling kan zetten om te groeien.

Stappenplan Beleid voor open leermaterialen
Gebruik het handig stappenplan voor ondersteuning bij het formuleren van beleid voor open leermaterialen.

Stappenplan Vakcommunity rond open leermaterialen
Als je open leermaterialen maakt, deelt en hergebruikt, is samenwerking met andere docenten heel belangrijk. In een actieve vakcommunity wordt samenwerken makkelijker. Met het stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op.

Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen
Werk je aan het opbouwen van een collectie leermaterialen? Zorg dan dat de materialen van goede kwaliteit zijn. Met dit stappenplan kun je een kwaliteitsmodel opstellen, implementeren en onderhouden.

Stappenplan Vakvocabulaire voor open leermaterialen
Werk je in een opleidingsvereniging, beroepsvereniging of een vakcommunity en wil je vanuit dit samenwerkingsverband open leermaterialen beschikbaar stellen? Zorg er dan voor dat de digitale leermaterialen goed vindbaar zijn. Een vakvocabulaire helpt daarbij.

Stappenplan Ontwikkeling workshop
Wil je dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met het zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners.

Adoptie van open leermaterialen: welke stappen moeten we zetten
Lees de blogpost van Janine van Hees (SURF) met tips welke stappen je moet zetten zodat docenten de meerwaarde van open leermaterialen inzien.

Techniek

Op zoek naar technologie om open leermaterialen effectiever te delen en te vinden
Lees de blogpost van Kirsten Veelo (SURF) over nieuwe mogelijkheden in het zoeken, vinden en ontsluiten van (meta)data.

Onderwijspraktijk

Trendrapport: Adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs
Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Wat is adaptief leermateriaal precies, wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s in de praktijk?

Voorbeelden van vakcommunity's
Tips voor vakcommunity's om samen digitale leermaterialen te maken en daarnaast ook al de eerste ervaringen van vakcommunity’s die leermaterialen (gaan) uitwisselen.

Flyer '5 scenario's om leermaterialen opnieuw te gebruiken
Ontwikkel samen met andere docenten open leermaterialen. In deze flyer vind je 5 scenario's voor het inzetten van open leermaterialen.

Open leermaterialen in de praktijk
Docenten vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen. Docenten die geloven in het delen van kennis en gebruik maken van elkaars expertise.

Thema-uitgave over open textbooks
Bekijk onze thema-uitgave ‘open textbooks’. Dit zijn digitaal, vrij toegankelijke studieboeken waarin de gebruiker de inhoud aan kan passen.

Thema-uitgave Open Pedagogy
In deze thema-uitgave geven we een eerste omschrijving van Open Pedagogy die docenten concrete handvatten bieden voor inspiratie en toepassen ervan in hun eigen onderwijspraktijk.

Thema-uitgave Hergebruik van open leermaterialen
Een verkenning van de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor hergebruik van leermaterialen vanuit het perspectief van docenten, studenten, bibliotheken, professionalisering en instellingsoverstijgend delen van leermaterialen. Een essentiële voorwaarde is samenwerking.

Boegbeeldprojecten om leermaterialen te delen en hergebruiken
Het ministerie van OCW wil dat docenten in het hoger onderwijs leermaterialen delen en hergebruiken. De zogenaamde boegbeeldprojecten helpen bij de adoptie daarvan.

Onderzoeken

Grand Challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenning 
Hoe zet je learning analytics in bij open en online onderwijs?

Studie naar adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen in en door instellingen
Open leermaterialen worden veel gedeeld, maar zijn lang niet altijd voor iedereen toegankelijk zo blijkt uit een onderzoek van Fontys Hogeschool.

Infographic OER 2016
Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat het lectoraat Open Educational Resources van de Fontys Hogeschool ict mede in opdracht van SURF heeft uitgevoerd.

Rapport Kwaliteit open leermaterialen 2013
Onderzoek naar vraagstukken rondom open educational resources in het Nederlandse hoger onderwijs.

eStudybooks

Position Paper, benut de kansen van digitale leermaterialen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Wat vindt SURF? Lees de position paper.

Evaluatierapport eStudybooks

Vanaf 2012 zijn er studies gedaan naar- en proof of concepts uitgevoerd voor het toegankelijk maken van digitale leermaterialen van uitgevers aan studenten binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Bij het afsluiten van de proof of conceptfase in 2020 zijn de resultaten vastgelegd in Evaluatierapport eStudybooks.  

Haalbaarheidsstudie Inclusive Access

Inclusive Access is een model waarbij studenten persoonlijk digitaal toegang kunnen krijgen tot alle les- en leermaterialen van de eerste dag van hun studie. Hoe dit model, succesvol in de VS, zou kunnen werken in de Nederlandse context heeft SURF laten onderzoeken in Haalbaarheidsstudie Inclusive Access.