Flexibel onderwijs organiseren

Flexibilisering van het onderwijs gaat over instellingsgrenzen heen. Om zo flexibiliteit in het curriculum vorm te geven en mobiliteit van studenten gemakkelijk te faciliteren. Afspraken en standaarden spelen hierbij een grote rol om voorzieningen op elkaar aan te laten sluiten. SURF biedt ondersteuning bij initiatieven voor leven lang ontwikkelen.

Hard werkende studenten in bibliotheek

Publicaties flexibel onderwijs organiseren

Veel instellingen zijn bezig om flexibilisering van het onderwijs vorm te geven en er is duidelijk behoefte om kennis uit te wisselen. SURF wil instellingen ondersteunen in het meer inzichtelijk krijgen van de onderwijsprocessen.

Publicaties onderwijslogistiek

Procesplaat Onderwijs

De procesplaat Onderwijs organiseren vertrekt vanuit het perspectief van de student. Je ziet welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden.

Werkwijzer Referentiemodel

De werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

Referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek

Het referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek stelt instellingen in staat om na te gaan welke gevolgen een meer flexibel curriculum heeft voor de onderwijslogistiek.

Flyer Vertrouwen en privacy in de onderwijslogstiek

Op welke momenten in de onderwijslogistieke keten kom je vertrouwelijke informatie tegen en hoe ga je hiermee om? In de flyer Vertrouwen en privacy in de onderwijslogistiek worden modellen aangereikt die dit proces inzichtelijk en toetsbaar maken.

Notitie Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om hun onderwijs te flexibiliseren. Ook op het vlak van onderwijslogistiek. In dez notitie Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs, oriëntatie en inventarisatie lees je een oriëntatie en inventarisatie over dit thema.

Onderwijslogistiekmodel

Het Onderwijslogistiekmodel ontwikkeld door De Special Interest Group Onderwijslogistiek, geeft inzicht in de onderwijslogistiek. Het maakt de samenhang zichtbaar van onderwijsontwikkeling en planning tot diplomering en evaluatie. Het model stelt docenten, dienstverleners, beleidmakers en het management in staat om het gesprek over de betekenis van onderwijslogistiek in de organisatie aan te gaan. Het bevat ook praktijkcases van het gebruik binnen instellingen en stelt vervolgstappen voor.