eStudybooks: pilot voor het aanbieden van digitale studieboeken

In het eStudybooks-project onderzoeken we, samen met de instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De wensen van instellingen en studenten zijn hierbij leidend. Na een succesvolle proof of concept en pilot, is in september 2019 een tweede pilot van start gegaan.

Studentes met laptop

Publicaties

Er zijn de afgelopen jaren een aantal publicaties over eStudybooks verschenen.

Position Paper, benut de kansen van digitale leermaterialen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Wat vindt SURF? Lees de position paper.

Evaluatierapport eStudybooks

Vanaf 2012 zijn er studies gedaan naar- en proof of concepts uitgevoerd voor het toegankelijk maken van digitale leermaterialen van uitgevers aan studenten binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Bij het afsluiten van de proof of conceptfase in 2020 zijn de resultaten vastgelegd in Evaluatierapport eStudybooks.  

Haalbaarheidsstudie Inclusive Access

Inclusive Access is een model waarbij studenten persoonlijk digitaal toegang kunnen krijgen tot alle les- en leermaterialen van de eerste dag van hun studie. Hoe dit model, succesvol in de VS, zou kunnen werken in de Nederlandse context heeft SURF laten onderzoeken in Haalbaarheidsstudie Inclusive Access.