Quickscan privacydocumentatie online proctoring

Er zijn veel vragen over het gebruik van online toetsen. Een van die vragen is hoe aanbieders van online proctoring software de privacy van studenten waarborgen. In dit rapport lees je meer over een privacy analyse van de beschikbare documentatie van drie online proctoring software aanbieders.

online proctoring

Online proctoring

In het Nederlandse (hoger) onderwijs is online proctoring in opkomst. Deze vorm van online surveilleren biedt de mogelijkheid om studenten onder beveiligde condities op afstand (plaatsonafhankelijk) te toetsen. Met online toetsing kan het onderwijs flexibeler worden in gevuld.

Vragen over privacy

Er zijn echter ook nog veel (onbeantwoorde) vragen over het gebruik van online proctoring. Een van die vragen betreft de wijze waarop de aanbieders van online proctoring software de privacy van studenten waarborgen.

Privacy wetgeving en monitoring

De privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stelt regels aan het monitoren van personen. Online proctoring is een vorm van monitoren, namelijk bij online toetsing worden studenten bij het maken van een toets met behulp van software structureel online gecontroleerd of de student niet spiekt of fraudeert. De AVG is dan ook van toepassing op het gebruik van online proctoring software. De AVG vereist dat bij monitoring altijd een belangenafweging wordt gemaakt of de controle op een minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden. Daarnaast moeten er altijd voldoende waarborgen worden getroffen om de inbreuk op de privacy van de student zoveel mogelijk te beperken.

Privacy analyse online proctoring software

SURF heeft daarom een eerste juridisch analyse gevraagd van de huidige beschikbare openbare documentatie van drie online proctoring software aanbieders. Uit een korte rondgang blijkt dat hogescholen en universiteiten veelal met deze drie aanbieders in gesprek zijn. Het betreft de online proctoring software van de aanbieders Proctorio, ProctorExam en RPnow.

Lees het rapport

Quickscan privacydocumentatie online proctoring voor meer informatie over de privacy analyse van online proctoring.

SURF Nieuws: meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over ICT-innovatie in onderwijs en onderzoek? Schrijf je dan in voor SURF Nieuws, onze wekelijkse nieuwbrief.

Aanmelden