Rapport: Grip op e-waste

Universiteiten en hogescholen voeren hun elektrische apparaten (e-waste) op verschillende manieren af. Door deze versnippering is er ruimte voor verbetering. Met het rapport 'Grip op e-waste' ondersteunen wij onderwijsinstellingen bij de verduurzaming van het hele ict-afvoerproces.

computers liggen op een grote berg met afval

Grondstoffen behouden voor een circulaire economie

ict is onmisbaar voor onderwijs en onderzoek. Voor ict-hardware zijn veel (schaarse) grondstoffen nodig. Na afschrijving krijgen universiteiten en hogescholen te maken met electronic waste (e-waste). Dit is afval dat bestaat uit elektrische apparaten. E-waste is dan ook een belangrijk thema voor onderwijsinstellingen. Voor een circulaire economie willen we zoveel mogelijk grondstoffen in de kringloop behouden. Hergebruik is belangrijk, maar ook een optimale inzet van producten, onderdelen en grondstoffen. Met onze ict-kennis en -oplossingen willen we bijdragen aan duurzaam onderwijs en onderzoek.

Grip en zicht op e-waste

Het is belangrijk dat universiteiten en hogescholen zicht krijgen op hun e-waste. Dat betekent dat je weet hoeveel elektronica in omloop is, op welke plekken je deze inzet en wanneer je deze afdankt. Op deze manier krijg je als onderwijsinstelling grip, doordat je controle hebt over de inzameling van afgedankte apparatuur. Je kunt dit bijvoorbeeld met beleidsprikkels stimuleren.

Zo verduurzaam je de afvoer van ict-hardware

In het rapport Grip op e-waste geven we in een helder beslisdiagram de verschillende stappen weer in het proces van afvoer van ict-hardware. Verder laten we de mogelijkheden zien om dat (nog) duurzamer en meer circulair te doen. In het rapport vind je ook praktijkvoorbeelden van de Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Maastricht.

Op 4 manieren dragen universiteiten en hogescholen bij aan een circulaire economie:

1. Reparatie en onderhoud
Door onderhoud blijft apparatuur in goede conditie. Mankeert er iets? Dan is reparatie een goede oplossing.

2. Hergebruik en herverdeling
Is het apparaat niet meer nodig? Misschien kan een andere afdeling het nog wél gebruiken.

3. Hergebruik van onderdelen (refurbishment)
Laat apparatuur opknappen of upgraden. Een bedrijf brengt het dan weer terug op de markt.

4. Recycling
Win materialen terug uit apparatuur om die opnieuw in te zetten voor andere producten.

Energiewinning door afval te verbranden is ook mogelijk, maar hierbij gaan wel materialen verloren.

Met het rapport willen we duurzaamheid stimuleren bij onderwijsinstellingen. Door te zorgen voor minder e-waste en circulaire oplossingen voor ict, voorkom je dat elektronisch afval belandt op een vuilnisbelt in Afrika. Zo kunnen toekomstige generaties ook een beroep doen op de schaarse middelen van onze aarde.