Rapport: organisatie van ict-docentprofessionalisering

Het rapport beschrijft hoe ict-docentprofessionalisering in het Nederlandse hoger onderwijs is georganiseerd en welke thema's daarin aan de orde komen. Je krijgt good practices uit hbo en wo gepresenteerd. Het onderzoek laat ook zien dat voor docenten het concreet ontwikkelen van onderwijs belangrijker is dan scholing.

Man die presentatie geeft

Onderzoeksopzet voor het rapport “Van docentprofessionalisering naar onderwijsontwikkeling”

In het rapport “Van docentprofessionalisering naar onderwijsontwikkeling” hebben onderzoekers Ineke Lam en Riekje de Jong van de Universiteit Utrecht de volgende trajecten meegenomen:

 • de formele van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) 
 • eventuele aanvullende opleidingstrajecten.

Zij hebben eerst globaal in kaart gebracht wat de stand van zaken is bij alle instellingen voor hoger onderwijs in Nederland die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Dit geeft een algemeen beeld van ict-bekwaamheden van docenten en hoe die zijn opgenomen in docentprofessionalisering en in beleid. Ook hebben ze in kaart gebracht welke inhoudelijke thema’s op het terrein van ict en onderwijs zijn opgenomen in docentprofessionalisering.

Voor hun rapport hebben ze gegevens verzameld bij ict-contactpersonen en BDB/BKO-contactpersonen van in totaal 35 universiteiten en hogescholen. 

Good practices

Op basis van de gegevens van de inventarisatie beschrijven ze 8 good practices op instellingsniveau (in alfabetische volgorde):

 • Fontys Hogescholen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • NHTV
 • Open Universiteit
 • Saxion
 • SUMMA Master Geneeskunde (Universiteit Utrecht)
 • TU Delft
 • Wageningen Universiteit and Research centre

Daarnaast beschrijven ze 1 good practice op opleidingsniveau:

 • SUMMA Master Geneeskunde (Universiteit Utrecht)

10 lessen

Het rapport sluit af met de 10 belangrijkste en meest inspirerende lessen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze laten zien hoe de integratie van ict in het onderwijs van de instelling de hele organisatie raakt. In de good practices werken de instellingen goed samen en stemmen centraal- en decentraal niveau met elkaar af. Ze delen kennis over de grenzen van de faculteiten heen. BDB/BKO-professionalisering, waarin ict een regulier onderdeel is, ondersteunt de verdere ontwikkeling van ict in het onderwijs. Ook is zichtbaar geworden dat het concreet ontwikkelen van onderwijs hierbij belangrijker is dan scholing.

Meer informatie