Rapport: Research support in Nederland - deel 2 & samenvatting

Veel instellingen zijn bezig met research support. SURF heeft in een serie in beeld gebracht hoe instellingen dit organiseren en wat hun agenda is voor de toekomst. Dit rapport is een bundeling van alle hoofdstukken die eerder zijn gepubliceerd en bevat een samenvatting van alle instellingen die deelnamen.

Werken bij Surfsara

Onderzoeksondersteuning in beeld

Veel instellingen zijn bezig met research support: zij willen hun onderzoekers ondersteunen bij de toegang tot hoogwaardige ict-infrastructuur voor het verwerken, analyseren, visualiseren, beheren en opslaan van onderzoeksdata. Elke instelling doet dat op haar eigen manier. SURF heeft in beeld gebracht hoe instellingen research support hebben georganiseerd en wat hun agenda is voor de toekomst. De 4 instellingen die hebben meegedaan aan het onderzoek in dit vervolgrapport zijn: TU Eindhoven, Hanzehogeschool Groningen, VUmc, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG. Aan het einde van het rapport staat een samenvatting van alle instellingen die hebben deelgenomen.  

Diensten beter laten aansluiten op onderzoek

Dit rapport is een vervolg op het in 2016 verschenen rapport Research support in Nederland: De stand van zaken en omvat een bundeling van alle hoofdstukken die in de periode 2017-2018 zijn gepubliceerd. Dit rapport komt voort uit het SURF-innovatieproject Support4research. Dit project heeft als doel de SURF-dienstverlening aan onderzoekers beter te laten aansluiten bij de instellingen en haar onderzoekers. Met dit rapport laat SURF zien hoe instellingen hun onderzoeksondersteuning organiseren en welke diensten ze daarvoor aanbieden, zowel eigen diensten als diensten van andere partijen.