Rapport: uitbreiding SURFsecureID

Dit Engelstalige rapport beschrijft mogelijke uitbreidingen op SURFconext Sterke Authenticatie (inmiddels SURFsecureID). Er zijn een aantal scenario's beschreven en uitgewerkt. 

Close up handen op laptop met mobiele telefoon

SURFconext Sterke Authenticatie voor eigen diensten

SURFconext Sterke Authenticatie (inmiddels SURFsecureID) werkt naadloos samen met diensten die al aan SURFconext gekoppeld zijn. In dit rapport beschrijven we hoe de dienst ingezet kan worden als tweede factor op de eigen diensten. Hiervoor worden verschillende scenario's beschreven.