Artificial Intelligence binnen het Lab

Hoe ziet een digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunstmatige intelligentie eruit? Dat onderzoeken we, zodat we toewerken naar nieuwe en verbeterde componenten van een digitale infrastructuur voor onderzoek.

Artificial Intelligence theme Lab

RDM & workflows voor Kunstmatige Intelligentie

AI zal pas op grote schaal voor onderzoek worden gebruikt wanneer degelijke wetenschappelijke methoden zijn vastgesteld. Transparantie en reproduceerbaarheid zijn van vitaal belang. SURF wil de juiste workflows en instrumenten voor gegevensbeheer en kunstmatige intelligentie identificeren en delen.

Wat is de huidige uitdaging waar we naar kijken?

Omgaan met gegevens: onderzoeksgemeenschappen lopen achter

Kunstmatige intelligentie is een nieuw instrument in de gereedschapskist van de wetenschapper. Op dit moment is er een enorme kloof in AI-vaardigheid tussen onderzoeksgebieden, en tussen groepen binnen die gebieden. Grote delen van die onderzoeksgemeenschappen laten waardevolle kansen liggen. 

Unieke uitdagingen

Een van de fundamentele problemen is dat er bij AI-projecten steeds meer gegevens worden gebruikt, vergeleken met traditionele softwareontwikkeling. Dit leidt tot unieke uitdagingen bij het handhaven van de traceerbaarheid tussen inputs en outputs, in het bijzonder wanneer het gaat om experimenten met verschillende modellen. Onderzoekers zijn er al lang in getraind om goede laboratoriumnotitieboeken bij te houden om reproduceerbare resultaten te verzekeren, maar dit is nog niet het geval bij het gebruik van machinaal leren.

Waar werken we aan dit project?

Gereedschappen verzamelen

Als eerste stap analyseert SURF welke tools beschikbaar zijn, zowel open source als proprietary software. Door ermee te experimenteren, onderzoeken we hoe ze wetenschappers kunnen helpen onderzoek te doen met AI, met minimale overhead. En wat voor nieuwe benaderingen ze mogelijk kunnen maken. 

Onderzoekers helpen om met AI aan de slag te gaan

Een belangrijke stap is vervolgens het delen van deze kennis om de acceptatie van AI te vergroten. Nadat we de sterke en zwakke punten van verschillende benaderingen hebben geanalyseerd, zullen we onze inzichten delen met de verschillende onderzoeksgemeenschappen om gebruikers op de meest effectieve manier op weg te helpen.

AI voor iedereen

Wij streven ernaar AI-gebaseerd onderzoek beschikbaar te maken voor veel meer wetenschappers dan er nu gebruik van maken. Door normen vast te stellen en onderzoekers te helpen met hun workflows, kunnen we hen veel tijd en energie besparen. Ze hoeven dan niet dezelfde technische fouten te maken die veel mensen voor hen al hebben gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

  • Experimenteel onderzoek naar beschikbare instrumenten
  • Inleidende publicatie, om gebruikers te helpen navigeren door een synthetische use case
  • Outreach-activiteiten, presentatie van toepasbare workflows in de SURF-gemeenschap.

Met wie werken we samen?

Op basis van de lopende onderzoeken en experimenten zullen we op een later tijdstip formele partnerschappen aangaan.