Resultaten enquête duurzaam ict inkopen in het ho

De resultaten van de enquête ‘duurzaam ict inkopen’, door SURF uitgezet onder ict'ers en inkopers uit het hoger onderwijs en de universitair medische centra. De enquête laat zien dat de respondenten duurzaam inkopen belangrijk vinden, maar ook dat er gebrek is aan kennis over en criteria voor duurzame ict-inkoop.

 

Close-up handen man achter laptop met bomen en planten op de achtergrond

Dit document toont de resultaten van de enquête ‘duurzaam ict inkopen’ zoals deze door SURF is uitgezet onder de leden van ict- en inkoopgremia uit het hoger onderwijs en de universitair medische centra.  De functionele doelgroepen van deze enquête waren personen die verbonden zijn aan ict-afdelingen en personen verbonden aan de inkoopafdelingen van de bevraagde instellingen.