Resultaten Innovation Challenge 2016/2017

Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Leiden waren de winnaars van de Innovation Challenge 2016/2017. Zij experimenteerden met Virtual Reality, 360-graden video, Augmented Reality en adaptief leren. Wat hebben deze innovatie-experimenten opgeleverd?

Studente met VR bril

5 winnaars Innovation Challenge 2016/2017

SURFnet wilde een impuls geven aan innovatie in het onderwijs. Daarom startte we een tweede Innovation Challenge, dit keer gericht op innovatielabs. We ontvingen 58 voorstellen, waaruit eind 2016 de 5 winnaars zijn gekozen. Zij werden gekozen door een jury van experts op het gebied van onderwijsinnovatie met ict. Op 22 juni 2017 presenteerden zij het eindresultaat tijdens een afsluitende bijeenkomst.

  • Wil je een technologie op een soortgelijke manier inzetten en wil je meer informatie? Neem dan contact op met de projectleiders van deze experimenten.

Oefenen als advocaat in een virtuele rechtbank

Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Ingediend door Farshida Zafar - zafar@law.eur.nl

Experiment: Virtual Reality Courtroom: bringing the courtroom to you

Erasmus School of Law (ESL) wil het verplichte studieonderdeel oefenrechtbank flexibiliseren. Ze willen studenten van de bachelor Rechtsgeleerdheid de mogelijkheid bieden om tijd en plaats onafhankelijk te oefenen. Met een multidisciplinair team is samengewerkt om een Virtual Reality Courtroom te ontwikkelen. Hiermee zijn de beleving van de rechtbank toegankelijk en levensecht gemaakt. Studenten worden in de VR omgeving als ‘speler’ midden in de ruimte geplaatst. Zo maken ze in een vroeg stadium kennis met de rechtbank, krijgen de kans om te oefenen als advocaat of officier van justitie in een ‘levensechte’ omgeving. De VR Moot Court (oefenrechtbank) is voor alle studenten van ESL toegankelijk.

Meer informatie over dit project

  • Bekijk het filmpje voor een impressie van de VR Moot Court

Over het iTeam van Erasmus School of Law (ESL):

Innovatie binnen ESL staat in het teken van kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het onderwijsmateriaal. Het ‘iTeam’ van ESL heeft de taak om docenten te ondersteunen bij het inzetten van ict in het onderwijs. Daarnaast experimenteert het team met nieuwe technologie in het onderwijs en is het team constant op zoek naar nieuwe onderwijstoepassingen hiervan. Met het Vrijdagmiddagonderwijs, de ESL Legal Battle app (formatieve toets app) en de streamdienst juridische literatuur, heeft ESL al behoorlijk wat impact gehad op de andere faculteiten van de EUR, maar ook daarbuiten.

Voorbereid aan de slag in de zorg door virtual reality

Fontys Hogeschool

Ingediend door Teatske van der Zijpp - t.vanderzijpp@fontys.nl

Experiment: Interdisciplinaire samenwerking in ontwikkeling van belevingsgerichte onderwijstoepassingen met Virtual Reality

Fontys Hogeschool ontwikkelt belevingsgericht onderwijs met behulp van Virtual Reality om zo  beroepssituaties na te bootsen. Het doel hiervan is om studenten in de zorg en welzijn in een beschermde omgeving, acute of stressvolle situaties te laten ervaren. Zo zijn ze beter voorbereid op de uitdagingen die hen te wachten staan in de reële beroepspraktijk. Met het experiment is een duurzame samenwerking opgezet tussen instituten van Fontys Hogeschool en het beroepenveld. Zij hebben inzicht gekregen aan welke eisen VR materiaal moet voldoen om een effectieve bijdrage te leveren aan bewustwording. Deze kennis is gekoppeld aan het verder ontwikkelen van 360 graden video’s en interactief VR materiaal. Er zijn vier 360 graden video’s over agressie gemaakt die tijdens de Dutch Design Week 2017 worden getoond. In de periode september tot december 2017 wordt getoetst of het VR materiaal over reanimatie onder verpleegkunde studenten bijdraagt aan het vergroten van self efficiency.

Over het innovatielab, Explore Lab:

Het Explorelab van Fontys wordt ingericht met innovatieve technologie om studenten, docenten en andere belangstellenden kennis te laten maken met innovatieve technologie op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast worden in het lab nieuwe (zorg)toepassingen van technologie ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met het werkveld en met opleidingen binnen Fontys die verbonden zijn aan het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie.

App met Lego oefeningen om basisschoolleerlingen Computational Thinking-vaardigheden aan te leren

Hanzehogeschool Groningen

Ingediend door Menno Wierdsma - m.d.m.wierdsma@pl.hanze.nl
In samenwerking met Hylke Faber en Eelco Braad

Experiment: Computational Thinking Leren op je Eigen Niveau

Kinderen in het basisonderwijs in Noord-Nederland hebben kennis gemaakt met de basisprincipes van programmeren en Computational Thinking (CT). Zo hebben zij vaardigheden geleerd aan de hand van Lego oefeningen. Uit de experimenten met CT-lessen blijkt een groot verschil in het persoonlijk niveau en motivatie van de leerlingen. Hanzehogeschool Groningen heeft een prototype app ontwikkeld, die een geschikte Lego (vervolg)oefening voor CT-vaardigheden selecteert. Deze sluit aan op het ontwikkelingsniveau van de leerling. Hierbij wordt een adaptief model gebruikt voor het bepalen van geschikte oefeningen aan de hand van leerling- en begeleidingsbeoordelingen.

Meer informatie over het project

Over Onderzoeksgroep ict & Didactiek en Lectoraat User-Centered Design

De Onderzoeksgroep ict & Didactiek doet onderzoek naar de inzet van ict in het basisonderwijs. Een van de focusgebieden is de ontwikkeling en het onderzoek naar onderwijs in Computational Thinking voor groep 1 tot en met 8 op de basisschool. Het lectoraat User-Centered Design richt zich op de vraag hoe we technologie zo kunnen ontwerpen dat het leven van mensen er beter op wordt. Een van de onderzoeklijnen is het ontwerp van adaptieve systemen die zich vormen naar de behoeften van haar gebruikers.

360° video voor het onderwijs: wat werkt?

Radboud Universiteit Nijmegen

Ingediend door Gert Bosgra - g.bosgra@pwo.ru.nl

Experiment: 360 Video Lab

De techniek is nu zo ver dat met 360° video een natuurlijke beleving kan worden gesimuleerd. Met deze techniek is het mogelijk voor grote aantallen studenten om bijzondere en exclusieve situaties te beleven en te observeren. Radboud Universiteit Nijmegen heeft de techniek die de inzet van 360° video mogelijk maakt getoetst in verschillende onderwijssituaties. Deze situaties zijn afkomstig uit het onderwijs van pedagogiek-studenten, maar kunnen een inspiratie zijn voor andere vakgebieden. Radboud Universiteit geeft in de publicatie ‘360 graden video in het onderwijs – maak het nu mee’ inzicht in welke leersituaties zinvol ondersteund kunnen worden met 360° video. Ook bespreken ze de  benodigde apparatuur, postproductie en distributie. Het is een quick start om zelf aan de slag te gaan met het maken van VR content voor het onderwijs.

Meer informatie over het project

Over Programma ict in Onderwijs RU / Onderwijsinstituut PWO

‘ict in het onderwijs’ van de Radboud Universiteit (RU) is een universiteit breed programma met als doel het onderwijs binnen de RU te verrijken met ict. In dat kader is onder meer een opnamestudio gerealiseerd voor videoproducties. Het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO) heeft in die studio al tal van onderwijsproducties gerealiseerd. PWO beschikt over een eigen ondersteuningsteam. Deze bestaat uit een onderwijskundige, een ict- en e-learning specialist en een ontwerper/redacteur. Zij begeleiden docenten bij onderwijsontwikkeling.

Analyseren van je eigen lichaamsbewegingen met de HoloLens

Universiteit Leiden

Ingediend door Thomas Hurkxkens - t.j.hurkxkens@fgga.leidenuniv.nl
In samenwerking met Beerend Hierck  en Leontine van Melle

Experiment: Met holografische projectie naar onderwijs op maat

Universiteit Leiden heeft een proof of concept ontwikkeld van een interactieve HoloLens applicatie voor het Anatomieonderwijs. Uniek aan dit concept is dat de anatomie van het menselijk lichaam, in dit geval van de enkel, bestudeerd kan worden met de bewegingen van een student zelf. Het lichaam kan hierdoor dynamisch bestudeerd worden, zoals het zich in het echt ook gedraagt. Dit kan doordat de applicatie een anatomisch holografisch model koppelt aan het menselijk lichaam. Dit model beweegt, door middel van in het experiment geïntegreerde motion tracking technieken, mee met de bewegingen van je eigen voet. Studenten leren op deze persoonlijke en actieve manier van hun eigen lichaam. Ook krijgen ze directe feedback tijdens het oefenen van het model. Aankomend studiejaar zal de applicatie in het Anatomieonderwijs toegepast worden en zal er nader onderzoek worden gepubliceerd.

Meer informatie over het project

De Hololens app ‘Dynamic Anatomy’ is gratis beschikbaar in de Mixed Reality Microsoft store
• Een impressievideo (2.12) van de applicatie en het project met o.a. de ervaringen van studenten.
• De website Mixed Reality for education biedt resultaten, artikelen, video’s en good practices van dit experiment.

Over New Media Lab / Centre for Innovation

Het New Media Lab (als innovatie lab van het Centre for Innovation/ Universiteit Leiden), ontwikkelt samen met docenten innovatieve media technieken voor hun onderwijspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan  360° video en Augmented Reality. Het Lab onderzoekt en experimenteert met technologie als een belangrijke driver van verandering in het academisch onderwijs. Het New Media Lab werkt vanuit de overtuiging dat nieuwe technieken alleen een meerwaarde hebben voor het (hoger) onderwijs, wanneer zij toegepast en geïntegreerd worden in een persoonlijk leer-scenario.