Futuring: een blik naar de toekomst

Nieuwe technologieën als AI, XR, edge en quantum maken impactvolle toepassingen mogelijk. Wat betekent dit voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen? Met futuring kijken we vooruit en spelen we sneller en efficiënter in op ontwikkelingen. Zo maken we gezamenlijk betere strategische keuzes voor de toekomst.

Futuring at SURF

Resultaten Next Gen Programma "Laten we het over de toekomst hebben"

Kinderen willen meer stimulerend en motiverend onderwijs wanneer ze zich de toekomst voorstellen. Ze zien vooral mogelijkheden met XR om dit te bereiken: een van de resultaten van het "Next Gen" programma dat SURF in de eerste helft van 2023 organiseerde.

Een groep van meer dan dertig 13-16 jarigen deelde op het SURF-kantoor in Utrecht hun ideeën over hoe zij denken dat de toekomst van het onderwijs eruit zou moeten zien. De focus lag op het onderzoeken hoe de volgende generatie studenten (life long learners) het onderwijs in de toekomst ziet. En welke nieuwe technologieën ze meer zouden willen gebruiken om hun onderwijservaring te verbeteren.

Opzet van het Next Gen-programma

SURF werkte samen met verschillende experts om een interessant programma samen te stellen. Het programma voor de jongeren was verdeeld in drie delen: eerst een uitleg over de inhoud, inclusief een uitdaging om een aantal eerste frisse ideeën over de toekomst van het onderwijs te genereren. Gevolgd door workshops over verschillende technieken, waaronder AI, XR en publieke waarden. Ook was er ruimte voor het Futures by Chance | Futures by Choice spel om een wereld over 30 jaar voor te stellen. Tot slot was er een groepsmissie om een voorkeursscenario voor de toekomst van het onderwijs uit te werken, gebruikmakend van persoonlijke ervaringen, eigen creativiteit en verbeelding. Gebruikmakend van een raamwerk van sociale waarden om de rechtvaardigheid en duurzaamheid van de ideeën te overwegen.

De toekomst van het onderwijs volgens de jongeren

De wensen voor de toekomst van het onderwijs concentreerden zich voornamelijk op het volgende:
- Meer technologie in het onderwijs
Bijvoorbeeld: integratie van AI, Robotica, VR en/of AR in de klaslokalen.
- Verbeteringen met betrekking tot pedagogie en leeractiviteiten
In het bijzonder: meer interactie, leukere ervaringen, geen of minder huiswerk, meer vrijheid en gepersonaliseerd onderwijs dat het mogelijk maakt om eigen cursussen te kiezen en/of in eigen tempo te werken.
- Verbeteringen in de leerinhoud
Met aan de ene kant de wens voor meer inhoud om kennis te verdiepen en aan de andere kant suggesties voor inhoud van betere kwaliteit.

Verkenningen van XR in het onderwijs: 8 ideeën

In een laatste verkenning van de mogelijkheden van verschillende nieuwe technologieën kozen alle groepen unaniem voor XR. Hierbij 8 interessante ideeën van de jongeren over hoe XR te integreren in het toekomstige onderwijsveld:
1. Al het onderwijs overbrengen naar klaslokalen in de Metaverse.
2. Virtual Reality gebruiken om meeslepende leerervaringen te creëren, zoals het verkennen van de Middeleeuwen of deelnemen aan lessen lichamelijke opvoeding.
3. Hologrammen gebruiken als vervanging voor leraren, waarbij voordelen worden genoemd zoals het verminderen van lerarentekorten.
4. Dieren beschermen: met speciale pakken kunnen leerlingen de aanwezigheid van dieren in virtual reality voelen.
5. Afwisselen tussen traditioneel onderwijs en virtuele realiteit.
6. Fysieke tekstboeken elimineren/minimaliseren ten gunste van digitale inhoud.
7. Sociale waarden integreren via gepersonaliseerde lessen op basis van individuele leerniveaus, vergemakkelijkt door AI.
8. Het verbeteren van het meubilair in klaslokalen, zoals betere stoelen en zelfs het verdwijnen van traditionele smartboards.

Bevindingen

Gül Akcaova, Lead Futurist SURF: "De resultaten van de dag overtroffen onze verwachtingen, omdat we niet wisten wat we -behalve plezier- konden verwachten. De volgende generatie is heel goed in staat om het grotere plaatje te zien, is op de hoogte van de actualiteit en daagt graag uit. Ze namen graag deel aan het gesprek, maar wilden ook hun handen vuil maken en dingen gaan bouwen/coderen. We hadden een mooie mix van geslacht en achtergrond, en er is zeker iets wat we kunnen doen als het gaat om meer diversiteit in IT."