Resultaten project: Bridging the gap - Dokters met verstand van zaken

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

In dit project heeft de Universiteit Utrecht een open en online onderwijsprogramma ontwikkeld op het gebied van kwaliteit, veiligheid en leiderschap in de zorg.

Dokter met reageerbuis voert een expiriment uit

Door kennisoverdracht van vooraanstaande professionals aan studenten kunnen aankomend artsen actuele uitdagingen op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid aangaan.

Het project in het kort

In het project Bridging the gap – Dokters met verstand van zaken (2016-2017) heeft de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht in samenwerking met de stichting Medical Business Education 3 online courses ontwikkeld om studenten te ondersteunen bij niet-medisch-inhoudelijke onderwerpen. De video’s kunnen op ieder gewenst moment en met elk type device bekeken worden.

Resultaten

3 online courses

Er zijn 3 online courses ontwikkeld voor de volgende onderwerpen

De video's bestaan ieder uit 3 filmpjes van 7 tot 10 minuten, waarin vooraanstaande sprekers college geven over het onderwerp. Bij iedere course is voor verdere verdieping achtergrondmateriaal te vinden in de vorm van verwijzingen naar boeken, artikelen, websites en achtergrondvideo’s.

Samenwerking tussen studenten, universiteit en (medische) professionals

In het project is een samenwerking tot stand gebracht tussen de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht en Medical Business Education (MBE). De courses zijn ontwikkeld op basis van input van studenten en een samenkomst van jonge zorgprofessionals (MBE) en ervaren (medische) professionals. Enkele studenten maakten ook deel uit van de projectgroep.

Een innovatieve vorm van kennisoverdracht

Binnen de leerlijn ‘Kwaliteit, patiëntveiligheid en medisch leiderschap’ van de geneeskundeopleiding van de Universiteit Utrecht bekijken studenten ter voorbereiding de video’s, waarna verdieping volgt in contactonderwijs door middel van vragen en discussie onder leiding van een docent (flipping the classroom). De online course ‘Calamiteiten in de zorg’ is al tijdens het project gebruikt, waarna studenten het contactonderwijs hebben gevolgd. Het contactonderwijs voor de andere courses gaat van start in het collegejaar 2018-2019.

Lessons learned

  • Houd in de planning voldoende rekening met drukke agenda’s van ‘high profile’ sprekers, zeker voor de tijdrovende filmopnames. Ook de samenwerking tussen meerdere partijen kost vaak meer tijd dan van tevoren ingeschat.
  • Maak bij het uitwerken van thema’s voor online courses gebruik van de inzichten van vakdeskundigen. Ook de combinatie van expertise en input van verschillende groepen is heel waardevol. Betrek in elk geval ook studenten en jonge professionals.
  • Maak voorafgaand aan het project een reële inschatting van de impact van het inbedden van een open en online onderwijsprogramma in een bestaand curriculum. Het kost zowel studenten als docenten extra tijd om het uiteindelijke (contact)onderwijs optimaal te laten verlopen.
  • Neem voor het maken van de video’s al vanaf de opstartfase een professioneel productiebedrijf in de arm. Dat komt de kwaliteit zeer ten goede.

Meer informatie