Resultaten project: Flipping Education in Research Methods

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

Omdat eerstejaarsstudenten moeite hebben met het vak methoden en technieken voor sociaalwetenschappelijk onderzoek ontwikkelde de Universiteit Twente 60 video's met uitleg.

Drie studenten discussieren met elkaar aan tafel

Het project in het kort

In het project Flipping Education in Research Methods ontwikkelde de Universiteit Twente 60 korte Engelstalige video's met uitleg over methoden en technieken voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. 

Gebruik van de video’s in combinatie met oefenmateriaal maakt veel traditionele hoorcolleges overbodig. Daardoor hebben docenten meer tijd voor interactie met studenten, en kunnen studenten extra tijd besteden aan het maken van opdrachten. De stof beklijft beter en studenten kunnen de stof beter toepassen in andere vakken.

Resultaten

60 video’s met bijbehorende opdrachten en een handleiding

De video’s zijn gebaseerd op kernbegrippen uit de leerdoelen van de onderwijslijn methoden en technieken. Er is oefenmateriaal ontwikkeld voor studenten. Bekijk de wiki met de materialen. Er is ook een handleiding voor docenten geschreven.

Gebruik binnen de deelnemende opleidingen

De video’s, opdrachten en handleiding worden gebruikt in 4 opleidingen en in het pre-masteronderwijs. Ze vervangen daar hoorcolleges. Een substantieel deel van de video’s wordt ook in andere vakken gebruikt. De hele populatie studenten beoordeelde de video’s gemiddeld positief op begrijpelijkheid, leerzaamheid en flexibele inzet. 

Lessons learned

  • Houd er rekening mee dat het ontwikkelen van nieuwe materialen en nieuwe vormen van onderwijs veel tijd kosten.
  • Begin bij de basis en zorg voor duidelijke leerdoelen.
  • Deel niet alleen video’s met anderen, maar ook achterliggende materialen zoals plaatjes, scripts of apps. Bijna iedere docent iedereen heeft een eigen benadering van zijn vakgebied en wil zich open leermaterialen ‘eigen’ maken.
  • Denk een onderwijsverandering in zijn geheel door tot in de finesses en werk dat uit. Dat voorkomt dat slechts een deel van de verandering wordt doorgevoerd, waardoor effect uitblijft.
  • Maak anderen medeverantwoordelijk zodat het project door meer mensen wordt gedragen. Alleen dan gaat het leven en werken.

Meer informatie

  • Neem voor meer informatie over dit project contact op met projectleider Henk van der Kolk, projectleider, h.vanderkolk@utwente.nl