Resultaten project Flipping the Master

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

Het Erasmus MC heeft het ‘flipped classroom’ model ingezet om de master geneeskunde te vernieuwen. Het doel is meer just-in-time en activerend onderwijs en efficiënter gebruik van de contacttijd.

Erasmus Rotterdam gebouw

Het project in het kort

In de master geneeskunde van de Erasmus Universiteit bestaat het onderwijs dat voorbereidt op de klinische stages (coschappen) onder andere uit een onderwijsblok met veel colleges. Om de effectiviteit te verhogen gaat het Erasmus Medisch Centrum aan de slag met ‘Flipping the Master’. Belangrijk onderdeel daarvan is een nieuwe opzet van het masteronderwijs: geen 20 weken onderwijs voorafgaand aan de coschappen, maar per jaar 6 blokken van 4 tot 6 weken direct voor elk coschap. In deze nieuwe onderwijsblokken wordt een aantal kennis- en vaardigheidsonderdelen online aangeboden. Het contactonderwijs wordt zo meer activerend en heeft meer rendement.

Resultaten

12 virtual patient cases

Virtual patient cases waarbij studenten leren diagnoses te stellen. De student moet wel, net als de huisarts, efficiënt gebruik maken van de tijd; elke vraag of actie kost punten. Als het maximum aantal punten is opgebruikt, moet de diagnose worden gesteld (game-element). Alle virtual patient casus zijn open beschikbaar gesteld via www.medischonderwijs.nl (zoek op ‘virtual patient’).

40 e-modules

E-modules zijn interactief, met verschillende typen oefeningen (met feedback) en veel multimedia. Ze zijn kennisgericht en bevatten uitleg van theorie en/of meerdere casus waarmee de theorie wordt geoefend. Alle e-modules zijn open beschikbaar gesteld via www.medischonderwijs.nl.

99 video lectures

Video lectures of kennisclips van circa 5 minuten voor het geneesmiddelenonderwijs in het kader van het ‘geneesmiddel van de week’. Elke video bespreekt van geneesmiddelen uit de exemplarische geneesmiddelenlijst de belangrijkste indicaties, werking, bijzondere kenmerken of resultaten van onderzoek. Alle video lectures zijn open beschikbaar gesteld via YouTube en via de website van het Erasmus MC

Verankering van de online programma’s in de opleiding

Een introductievideo voor alle studenten en docenten van de opleiding, waarin het nieuwe concept wordt toegelicht met testimonials van deelnemers aan de pilot.

Evaluatie en onderzoek

Uit een ‘vinger-aan-de-polssessie’ blijkt dat studenten positief zijn. Studenten vinden het “mooie, leerzame en goed in elkaar zittende e-modules en videoclips”. Docenten zijn enthousiast over de manier waarop studenten zich voorbereiden, waardoor er goede interactie was tijdens de werkcolleges. De statistieken (alleen beschikbaar voor de e-modules en videoclips) laten zien dat het online materiaal goed wordt gebruikt door studenten.

Lessons learned

  • Investeer in goede scholing van docenten in de vorm van korte, praktische workshops.
  • Bied ook proactieve ondersteuning aan (niet iedereen volgt een workshop) op didactisch terrein (opbouw materiaal, interactie, inzet multimedia, rechten, teksten schrijven voor beeldscherm) en op technisch terrein (werken met auteurstool, gebruik van vragentypen).
  • Geef docenten tijd (vergoeding van uren) om het onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Hou hiermee rekening bij de financiering van het onderwijs.
  • Monitor de kwaliteit (technisch, inhoudelijk en didactisch), doe pilots en evalueer met gebruikers.
  • Besteed aandacht aan de vraag hoe het contactonderwijs verandert met de online voorbereiding (meer gericht op toepassen van kennis in plaats van kennisoverdracht, docent als begeleider) en hoe deze voorbereiding door studenten kan worden geborgd.

Meer informatie