Resultaten project Muziektheoretische educatie online

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

Bij Codarts was het onderwijs in muziektheorie sterk plaats-, tijd- en docent gebonden.  Codarts is dit onderwijs gedeeltelijk gaan aanbieden via blended learning: een combinatie van online onderwijs met contactonderwijs.

kasten met computers

Het project in het kort

Een grondige kennis van muziektheorie is onontbeerlijk voor toekomstige podiumkunstenaars en muziekdocenten. In het verleden waren deze vakken bij Codarts sterk plaats-, tijd- en docent gebonden. Dat betekende bijvoorbeeld dat wanneer een docent ziek was, de contacttijd verviel en het onderwijs stillag. Codarts heeft daarom een blended onderwijsprogramma ontwikkeld, waarin propedeusestudenten van de opleiding Muziek en Docent Muziek in hun eigen tempo en vanaf iedere locatie kunnen werken aan hun muziektheoretische vaardigheden.

Resultaten

Online leeromgeving met video tutorials

In dit project is voor de opleidingen Muziek en Docent Muziek een online leeromgeving in Moodle ontwikkeld die aansluit bij de digitale leefwereld van studenten. In de leeromgeving kunnen propedeusestudenten video tutorials bekijken en oefenen met onder andere arrangeer- en componeeropdrachten, die door Codarts en externe partijen zijn samengesteld.

Digitale (oefen)toetsen

Op het online platform zijn digitale (oefen)toetsen beschikbaar via een oefentool.

Mogelijkheden voor discussie en feedback op online platform

Studenten discussiëren op het platform met de docent en met elkaar, en geven elkaar feedback op de opdrachten.

Blended learning-platform met informatie voor verschillende doelgroepen

Op het blended learning-platform vinden docenten, studenten en alumni informatie over het inrichten van online onderwijs en het gebruik ervan in het onderwijs.

Handreiking voor docenten voor het geven van online onderwijs

Het gebruik van een online leeromgeving zonder een didactische vernieuwing van de traditionele les levert weinig verrijking op voor de student. Daarom is een didactische handreiking voor docenten ontwikkeld.

Zelf ontwikkelen van blended onderwijsvormen door studenten Docent Muziek

Studenten maken via dit project kennis met blended leren en worden tegelijkertijd uitgedaagd na te denken over hoe ze blended leren in hun eigen te ontwikkelen lespraktijk kunnen inzetten.

Plan van aanpak voor een blended onderwijsprogramma voor de muziektheoretische vakken

De wijze waarop de leeromgeving is ingericht en de daaropvolgende didactische verandering vraagt om een helder beleid. Het lectoraat Blended learning gebruikt de ingerichte leeromgeving als voorbeeld voor een bredere herinrichting van muziektheoretische vakken en begeleidt docenten tijdens de ontwerp- en uitvoerfase.

Lessons learned

  • Blended learning vraagt om een andere rol van de docent: het draait niet meer om het overdragen van kennis, maar meer over het toepassen en verdiepen daarvan. Docenten moeten willen zoeken naar een nieuwe invulling van hun rol.
  • Docenten vinden het lastig om te experimenteren met het digitale materiaal. Ze willen eigenlijk meteen een perfect product afleveren. Het ontwikkelen van nieuw materiaal is een proces waar docenten zich tijd voor moeten gunnen. Maak daar tijd voor vrij en zorg ook voor didactische begeleiding en technische ondersteuning.
  • Maak vanaf het begin goede afspraken over de rechten van het digitale materiaal. Docenten voelen zich eigenaar hiervan en vinden het lastig deze rechten uit handen te geven.
  • Maak het ontwikkelen en opnemen van kennisclips laagdrempelig. Codarts heeft een eenvoudige, maar kwalitatief goede opnamestudio ingericht waar het materiaal in een vertrouwde omgeving opgenomen en vormgegeven kan worden.
  • Laat docenten in een team werken en zorg ervoor dat ze elkaar kunnen inspireren, steunen en elkaars werk kunnen zien. Dit geeft betrokkenheid en energie aan het traject.

Meer informatie