Resultaten project: Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

Excursies vormen voor veel studies een belangrijk middel voor leren op locatie. Daarom heeft de Universiteit Utrecht een onderwijsontwerp ontwikkeld met digitale kaarten, mobiele e-lectures en locatie specifieke opdrachten.

studenten in de buitenlucht voor Maastricht University

Het project in het kort

Mobiel online onderwijs versterkt leren op locatie omdat studenten op de juiste plek toegang hebben tot het lesmateriaal zoals interactief kaartmateriaal, e-lectures en instructies. Het gebruik van locatie gebonden lesmateriaal geeft context en achtergrond aan het studieobject tijdens de excursie. Om dit mogelijk te maken, ging de Universiteit Utrecht aan de slag met het project ‘Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie’. Hierbij (her)ontwikkelden ze excursies en een onderwijsontwerp waarin is beschreven welke technieken van online onderwijs geschikt zijn voor mobiel gebruik tijdens excursies.

Resultaten

Onderwijspakketten voor excursies

Een viertal onderwijspakketten voor excursies, waarbij digitaal lesmateriaal en mobiele technologie wordt ingezet: 

 • Lespakket fietsexcursie Geologie van Nederland, bestaande uit interactieve excursiegids, geo-gerefereerd kaartmateriaal, een tool voor digitale dataverzameling en materialen voor de voorbereiding en verwerking van de excursie
 • Lespakket Measurement Uncertainty, een e-module bestaande uit vijf e-lectures en veldwerkopdracht.
 • Lespakket stadsrondleiding Berlijn, bestaande uit een interactieve excursiegids met audio, historische kaarten en historische afbeeldingen
 • Lespakket veldwerk met digitale dataverzameling Berlijn en Wroclaw, bestaande uit een tool voor digitale dataverzameling, opdrachtomschrijvingen en materialen voor de voorbereiding en verwerking van de lesstof.

Bekijk de onderwijspakketten

Onderwijsontwerp

Een onderwijsontwerp met daarin de meerwaarde en mogelijkheden van digitaal lesmateriaal en mobiele apparaten voor diverse soorten excursies. Een inspiratie en informatiebron bij het verbeteren en ontwikkelen van excursies met digitaal lesmateriaal.

Werkbeschrijvingen

Er zijn 3 werkbeschrijvingen ontwikkeld voor de apps die gebruikt zijn tijdens het project met instructies en tips voor docenten die bij excursies ook gebruik willen maken van de apps:

 • Werkplan Collector for ArcGIS Online
 • Werkplan ontwikkelen excursies met izi.TRAVEL
 • Werkplan digitaal kaartmateriaal in Avenza Maps

Rapportages

Per excursie is er een rapportage opgeleverd waarin het ontwerp en de evaluatie-uitkomsten worden beschreven:

 • Zelfstandige fietsexcursie Geologie van Nederland
 • Zelfstandige e-module meetonzekerheden
 • Met smartphone door Berlijn
 • Digitale dataverzameling veldwerk in Berlijn en Wroclaw

Bekijk het onderwijsontwerp, de werkbeschrijvingen en rapportages

Lessons learned

 • Gebruik opdrachten die studenten activeren en waarbij studenten zelf op zoek moeten naar informatie in de omgeving. Verschillende apps bieden mogelijkheden om studenten gegevens te laten verzamelen en deze te koppelen aan een locatie.
 • Verwijs in de (audio-)instructie naar fysieke locaties en beschrijf goed waar studenten naar moeten kijken.
 • Dat studenten zelfstandig kunnen werken, betekent niet dat ze geen begeleiding nodig hebben. Als studenten zelfstandig op pad gaan tijdens een excursie, zijn essentieel:
  • de voorbereiding op school of de universiteit
  • de nabespreking om theorie en ervaring in het veld aan elkaar te koppelen. Bij deze nabespreking kan tijdens de excursie verzamelde data gemakkelijk ingezet worden.

Meer informatie