Resultaten project: On Being a Scientist - Filmdrama over wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke normen en waarden leer je niet uit een boek. Daarom heeft de Universiteit Leiden in het kader van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs de film en online cursus ‘On Being a Scientist’ ontwikkeld. Op deze pagina lees je meer over de resultaten van dit project.

onderzoeker in een lab

Het project in het kort

Aankomende onderzoekers moeten bewust gemaakt worden van wetenschappelijke waarden. Traditionele onderwijsmethoden – boeken en hoorcolleges – schieten daarbij tekort: het gaat niet om het reproduceren maar om het vormen van kennis. Daarom heeft de Universiteit Leiden ‘On Being a Scientist’ ontwikkeld: een film als basis voor een online cursus en collegecyclus over wetenschappelijke integriteit. De cursus is opgebouwd rondom filmdrama fragmenten.

Resultaten

Film On Being a Scientist

De film bestaat uit 9 scènes van ieder ongeveer 5 minuten, die afzonderlijk van elkaar te bekijken zijn maar samen ook een compleet verhaal vormen. Iedere scène draait om een integriteitsdilemma uit de wetenschappelijke praktijk. De film is op bioscoopkwaliteit en is bedoeld voor een collegereeks van 9 lessen en maakt het zo mogelijk iedere les te beginnen met een scène. De film On Being a Scientist staat op YouTube, maar is ook downloadbaar op SURFdrive. 

Open lesmateriaal bij film

Rondom de film is open lesmateriaal ontwikkeld dat bestaat uit presentatiesheets, teksten, groepsopdrachten, individuele opdrachten en tentamenvragen. Dit materiaal is, evenals de film, voor iedereen vrijelijk te gebruiken.

Nationale en internationale faam

De film is op verschillende nationale en internationale conferenties over wetenschap/onderzoek vertoond. Verder worden de film en het lesmateriaal gebruikt voor alle bachelor studenten van 6 opleidingen aan de Universiteit Leiden (jaarlijks 500 studenten).

Lessons learned

  • Bij videoproducties voor het onderwijs zijn vaak, naast de makers, ook inhoudelijk deskundigen betrokken. Het is belangrijk dat zij elkaar vertrouwen. Het helpt daarbij als ze elkaar al kennen, of met elkaar kennis maken door elkaar bijvoorbeeld te laten zien wat ze in het verleden gedaan hebben.
  • Wil je optimaal gebruikmaken van de kwaliteiten van een maker, zorg er dan voor dat hij of zij de ruimte krijgt om zijn of haar expertise ten volle in te zetten. Dat is niet altijd vanzelfsprekend.
  • Het productieproces moet zo ingericht zijn dat inhoudelijk deskundigen de gelegenheid hebben om tijdens het proces de makers te corrigeren.
  • Reserveer voldoende budget voor de productie van video. Goede video’s kosten veel geld. Televisie kost minstens 1.000 euro per minuut, en film nog veel meer.

Meer informatie

  • Neem voor meer informatie over dit project contact op met Bas Haring, projectleider.