Resultaten project: Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

In dit project heeft de Universiteit van Amsterdam formatieve toetsen gebruikt om op maat gesneden contactonderwijs te realiseren. Door middel van learning analytics van de toetsen is invulling gegeven aan het face-to-face onderwijs.

studenten achter laptop in hoorcollege

Het project in het kort

De afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam werkt in de bacheloropleidingen met blended learning. Studenten verschilden echter zoveel in vaardighedenniveau dat docenten toch niet alles uit hun werkgroep konden halen. Daarom werd in dit project een lessenreeks voor e-learning en formatieve toetsen ontwikkeld voor het bachelor vak Onderzoeksopzet. De inhoud van de toetsen liep vooruit op de stof van het contactonderwijs en deze werden direct afgenomen na de zelfstudie van kennisclips.  Aan de hand van learning analytics van deze toetsen kon de docent het contactonderwijs beter toespitsen op het kennisniveau van de studenten.

Resultaten

Kennisclips

28 kennisclips van ongeveer 6 minuten waarin allerlei aspecten van het opzetten van onderzoek worden besproken. De kennisclips staan in het Excelbestand in de projectmap op SURFdrive

Formatieve toetsen

3 formatieve toetsen op basis waarvan het vaardighedenniveau van de student werd vastgesteld. Bij het samenstellen van deze formatieve toetsen is gebruik gemaakt van een itembank met meer dan 70 vragen. Een voorbeeld van een formatieve toets is terug te vinden op SURFdrive.

Beslisboom

Aan de hand van een beslisboom is de studiestof verder geschematiseerd en gestructureerd. Deze beslisboom wordt nog verder uitgebreid met koppelingen naar de beschikbare kennisclips. 

Learning analytics

De learning analytics zijn beschreven in een document, dat van commentaar is voorzien en tevens een voorbeeld bevat. Dit learning-analyticsdocument is terug te vinden in de projectmap op SURFdrive.

Lessons learned

  • Houd er rekening mee dat het realiseren van onderwijsvernieuwing altijd meer tijd kost dan je vooraf denkt. Zorg ervoor dat projectleden daadwerkelijk vrij worden gehouden van andere werkzaamheden. Zorg voor - desnoods een kort - wekelijks overleg om de voortgang te bewaken.
  • Er zijn goede ervaringen opgedaan met het gebruik van screencapturing. Dit is makkelijker te realiseren dan opnames door een opnameteam in een studio. Ook is het minder bewerkelijk dan een nieuwe versie van een filmpje te maken als dit nodig blijkt.
  • Een gevolg van kennisclips als aanvulling op de voorgeschreven literatuur kan zijn dat studenten de literatuur niet meer bestuderen.

Meer informatie