Resultaten project: Open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs Universiteit Utrecht

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

De Universiteit Utrecht heeft open toegankelijke, gepersonaliseerde statistiekmodules ontwikkeld. Via een online leerarrangement kunnen bachelor studenten en vwo’ers hun statistiekprestaties verbeteren.

Jongen achter computer

Het project in het kort

In bacheloropleidingen in sociale, (bio)medische en economische wetenschappen is statistiek een belangrijk vak. Soms is het echter een struikelblok, omdat studenten in deze opleidingen meestal geen sterke wiskundige achtergrond hebben. In dit project ontwikkelde de Universiteit Utrecht 8 online modules voor initieel statistiekonderwijs die geschikt zijn voor studenten met uiteenlopende achtergronden en laatstejaars vwo-leerlingen om hun algemene statistische kennis te vergroten en eventuele achterstanden weg te kunnen werken.

Resultaten

8 online modules statistiek

Online modules statistiek, waarbij bachelorstudenten, 6-vwo'ers en docenten de statistiekopdrachten kunnen aanpassen aan hun behoefte en achtergrondkennis. Ze kunnen kiezen uit de volgende modules:

 1. Kansen en variabelen
 2. Beschrijvende statistiek
 3. Verdelingen
 4. De normale verdeling
 5. Steekproeven
 6. Uitspraken over data
 7. Hypothesetoetsen
 8. Z-toets en t-toets

Projectwebsite

Een projectwebsite die de toegang biedt tot de ontwikkelde modules.

Publicatie

Een publicatie in het vakblad van de Nederlandse Vereniging van wiskundeleraren; Euclides

Lessons learned

 • Betrek docenten, in dit geval statistiekdocenten, vanaf het begin. Uit de interne startbijeenkomst kwam zeer nuttige informatie om rekening mee te houden bij de samenstelling van de modulereeks.
 • Ontwerp lesmateriaal rond opdrachten die studenten aanspreken, maar die ook toestaan diep op de materie in te gaan.
 • Houd vroeg in het traject een eerste usability test om te zien waar aandachts- en verbeterpunten zitten.

Meer informatie