Resultaten project: Open online cursus Big History

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015. Om aan de grote vraag naar Big History-onderwijs te voldoen, ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam een open online cursus die voor iedereen beschikbaar is. Kennisclips door experts in het vakgebied vormen de basis. Op deze pagina lees je meer over de resultaten van dit project.

studenten zitten op een bankje met jas aan

Het project in het kort

In het vak Big History wordt de hele geschiedenis, van oerknal tot nu, geïntegreerd behandeld. Omdat de Big History-specialisten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) niet aan de vraag naar reguliere cursussen konden voldoen, bood een open online cursus Big History uitkomst. Met deze cursus kunnen meer studenten - in Nederland maar ook in het buitenland - deelnemen aan hoogwaardig onderwijs over dit thema, dat wordt verzorgd door vooraanstaande specialisten in het veld.

Resultaten

3 typen kennisclips

Het projectplan voorzag in 3 typen kennisclips: overzichts-, verdiepende en integrerende kennisclips, die samen een coherent overzicht van big history zouden geven. In de praktijk bleek het echter lastig het onderscheid tussen deze 3 typen vast te houden. Besloten is de diversiteit van stijlen te omarmen. Om toch samenhang te creëren zijn de clips onderling verbonden door het beeld van een voorwerp, een theekopje, dat een reis door de geschiedenis maakt. Ook zijn alle clips geplaatst in Chronozoom tours. Dit maakt het mogelijk een overzicht te bieden van een deel van de big history en hoe de kennisclips hierin passen.

5 online modules

De cursus bestaat uit 5 modules, die allen bestaan uit meerdere kennisclips, een tot reflectie uitnodigende kennisclip en een Chronozoom tour. 

  1. Module 1: A First Exploration of Big History
  2. Module 2: Cosmic History
  3. Module 3: The History of Earth and Life
  4. Module 4: Human History
  5. Module 5: The Future

Quizzes en opdrachten

Modules 2, 3 en 4 zijn voorzien van quizzes en opdrachten die toewerken naar een afsluitende opdracht in module 5. In deze opdrachten moeten studenten hun eigen geïntegreerde overzicht van big history creëren met behulp van de little big history-benadering (zie kennisclip).

Beschikbaar op 3 platforms

De cursus is gepubliceerd op Coursera (kennisclips, quizzes en opdrachten), Chronozoom(kennisclips en opdrachten) en de kennisclips op het YouTube-kanaal van de Uva.

Lessons learned

Wees flexibel en calculeer extra tijd in:

In het project is gewerkt met 20 verschillende (gast-)docenten en diverse productiemedewerkers die allemaal een eigen expertisegebied hadden. De kennisclips zijn daarom diverser en minder samenhangend geworden dan oorspronkelijk was gepland. Het heeft veel extra tijd gekost de samenhang op een andere manier aan te brengen. Een tip vanuit dit project: als je weinig tot geen ervaring hebt met het maken van videoclips, houd er dan rekening mee dat zaken anders kunnen gaan dan gepland, en wees bereid daar zo flexibel en constructief mogelijk mee om te gaan.

Maak productieteam bekend met de inhoud:

Zorg er voor dat een (technisch) productieteam goed op de hoogte is van de inhoud van de cursus om fouten in de productie te voorkomen. Ga er niet vanuit dat een productieteam, door in aanraking te komen met het ruwe cursusmateriaal, de inhoudelijke kennis vanzelf opdoet. School een productieteam dus bij als er onvoldoende kennis is over een bepaald thema. Deze tijdsinvestering betaalt zich later terug: het voorkomt productieproblemen en het biedt hun ruimte om op creatieve manier na te denken over wat zij produceren.

Meer informatie

  • Neem voor meer informatie over dit project contact op met Esther Quaedackers, projectleider, e.quaedackers@uva.nl.