Resultaten project: Practicumclips Life Sciences

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

Practica zijn duur en vormen door beperkte capaciteit vaak een struikelpunt in de opleiding. Wageningen University heeft meer dan honderd practicumclips over relatief simpele handelingen, opstellingen & apparaten opgenomen.

studenten maken gebruik van microscoop

Het project in het kort

In laboratoriumpractica doen studenten in life sciences cruciale vaardigheden op, maar deze practica zijn duur omdat ze veel tijd kosten en de faciliteiten kostbaar zijn. In dit project heeft Wageningen University online videoclips gemaakt met instructies voor bijvoorbeeld veiligheidsinstructies, handleidingen van apparaten en uitleg van standaardhandelingen als pipetteren en UV-metingen. Hierdoor hebben de studenten tijdens de practica minder ondersteuning nodig en kunnen sneller en met beter resultaat het practicum afronden.

Resultaten

125 practicumclips

Er zijn in totaal 125 practicumclips opgenomen, die via YouTube beschikbaar zijn. In de practicumzalen zijn QR-codes geplaatst, zodat studenten makkelijk naar de relevante practicumclip doorverwezen worden.

Werkwijze voor opnemen practicumclips

De werkwijze, zowel technisch als procesmatig, is gedocumenteerd en wordt actief gedeeld, ten behoeve van opnames door andere onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn de storyboards van de verschillende clips beschikbaar voor hen die (gedeeltes) van de clips willen hergebruiken. Deze zijn op te vragen via practicumclips@wur.nl.

Lessons learned

  • Houd het simpel en produceer niet voor de eeuwigheid. De levensduur van practicumclips is kort en het is dus niet nodig te veel tijd te investeren. Een clip moet goed genoeg zijn, maar hoeft geen grote productie te vergen. Belangrijk is dat de clips duidelijk, begrijpelijk en verstaanbaar te zijn.
  • QR-codes zijn een prettige manier om het just-in-time gebruik van practicumclips te bevorderen en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Het inzetten van QR-codes bleek wel lastiger dan gedacht, omdat in sommige omstandigheden het gebruik van mobiele telefoons niet gewenst is.
  • Zet studentassistenten in om de practicumclips op te nemen.
  • Docenten hebben te weinig tijd om kleine aanpassingen in hun onderwijs door te voeren. Ze wachten vooral op een geschikt moment om groot onderhoud door te voeren.
  • Docenten die bezig zijn met onderwijsvernieuwing zijn vooral “usual suspects”; het is lastig om andere docenten te motiveren om hiermee aan de slag te gaan.

Meer informatie