Resultaten project Sketchlab

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

Leren van schetsvaardigheden is arbeidsintensief en daarmee duur. Om dit onderwijs doelmatiger te maken, ontwikkelde de Universiteit Twente het digitale platform Sketchlab. Studenten maken daarin opdrachten, die ze kunnen delen en waarop ze elkaar feedback geven.

Twee studenten werken samen met sketchlab

Het project in het kort

Doelmatigheid handtekenonderwijs vergroten

Om de doelmatigheid van het handtekenonderwijs te vergroten heeft de Universiteit Twente het tekenonderwijs zodanig ingericht dat het minder docentafhankelijk wordt, de student ook thuis en in eigen tempo schetsvaardigheden kan leren en daarbij feedback krijgt van medestudenten en docenten. Hiervoor is het digitale platform Sketchlab ontwikkeld. Hierin worden instructies en opdrachten aangeboden die studenten thuis en tijdens werkcolleges kunnen verwerken.

Onderwijs aantrekkelijker en efficiënter

Sketchlab zorgt ervoor dat onderwijs beter aansluit op de belevingswereld van studenten, het biedt de student meer diepgang en geeft meer mogelijkheden tot zelfstandig werken, differentiatie tussen studenten en het werken in eigen tempo. Bovendien is het platform een belangrijk hulpmiddel voor docenten om het onderwijs aantrekkelijk en efficiënt te maken.

Inzet Sketchlab

Sketchlab wordt sinds september 2018 grootschalig ingezet. Ongeveer 500 studenten werken met Sketchlab om zo hun tekenvaardigheden te ontwikkelen en te monitoren. Ook wordt in het studiejaar 2018-2019 onderzocht in hoeverre Sketchlab en het bijbehorende studiemateriaal buiten de eigen studentenpopulatie aangeboden kan worden, bijvoorbeeld bij andere opleidingen of voor medewerkers bij bedrijven die hun tekenvaardigheden willen verbeteren.

Resultaten

Platform Sketchlab met video’s/microlectures en opdrachten

Sketchlab (ga naar onderdeel 'assignments') biedt microlectures en bijbehorende opdrachten in 4 categorieën van het onderwijs in handtekenen: Basics, Form, Ideation, Communication. Het platform bevat mogelijkheden voor uploaden, peer feedback (zowel in tekst als visueel) en beoordeling. Het geheel maakt het mogelijk om de ontwikkeling van de student te monitoren en om inzicht te krijgen in de ontwikkeling.

Onderwijskundige documentatie

Sketchlab bevat een quickstart (pdf) waarin de belangrijkse functionaliteiten worden toegelicht. De quickstart bevat tevens de onderwijskundige documentatie voor docenten (handleiding over onderwijskundig ontwerp).

Pilot met studenten en aanbevelingen voor het vervolg

Bij de opleiding Creative Technology is een pilot gerealiseerd met de eerste versie van Sketchlab als platform. Op basis een evaluatie onder studenten is het platform doorontwikkeld. Aanbevelingen waren onder andere:

  • Positioneer Sketchlab duidelijk ten opzichte van de instellingsbrede digitale leeromgeving, zodat het voor studenten duidelijk is waar ze wat moeten bekijken en inleveren.
  • Het is zinvol om Sketchlab te koppelen aan de registratiesystemen van de instelling, zodat studenten automatisch gekoppeld worden aan de course (edition) in Sketchlab.
  • Studenten moeten expliciet gevraagd worden om elkaar van feedback te voorzien. Dit lijkt beter te werken dan de studenten zelf de vrijheid te geven om wel of niet feedback te geven.

Lessons learned

  • Binnen het project is intensief gebruik gemaakt van de medewerking van studenten. Dit heeft voor- en nadelen. Voordelen zijn dat de inzet van studenten goedkoop is, dat zij flexibel zijn en dat de studenten zich goed kunnen inleven in de doelgroep en daardoor met waardevolle suggesties komen. Een nadeel is dat studenten het lastig vinden om een planning te maken en zich daaraan te houden. Ook kunnen en willen zij zich niet voor langere tijd binden aan een project, omdat ze niet altijd van te voren kunnen inschatten hoe de studie zal gaan. Er is relatief veel aansturing nodig, ook ten aanzien van de afstemming tussen de betrokken studenten onderling.
  • Reserveer extra veel tijd voor softwareontwikkeling: het kost sowieso veel tijd en er zijn altijd onderdelen die toch verder uitgedacht moeten worden. Bovendien is er sprake van voortschrijdend inzicht.
  • Leg projectmanagement niet bij de docenten, omdat het lastig is om de taak van inhoudelijk expert te combineren met die van projectleider.
  • Betrek ondersteunende instanties al bij het project wanneer je het voorstel gaat schrijven. Wanneer je dit nog moet doen als het project start, loop je risico op vertraging.

Meer informatie