Resultaten project: Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform in de Anatomie

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

Om studenten makkelijker toegang te bieden tot goede content en docenten hulpmiddelen te verstrekken voor hun onderwijs ontwikkelden het LUMC en de Universiteit Maastricht samen met Nederlandse en Vlaamse anatomie-afdelingen een open leerplatform.

studenten studeren in de Maastricht Library

Het project in het kort

In het anatomie-onderwijs was goed beeldmateriaal alleen beschikbaar in dure atlassen. Het beschikbare online materiaal was vaak van onzekere kwaliteit en was bovendien vaak auteursrechtelijk beschermd. Daarnaast waren er voor studenten weinig mogelijkheden om zelfstandig te oefenen en te herhalen. En voor docenten waren er geen open online hulpmiddelen beschikbaar om anatomie-leermateriaal mee te creëren. Dit project heeft daarom een platform ontwikkeld dat het verzamelen en ter beschikking stellen van open anatomische leermaterialen beter mogelijk maakt en leerhulpmiddelen voor docenten en studenten bevat. Ook is er een begincollectie anatomische materialen verzameld. De materialen zijn voor iedereen vrij beschikbaar.

Resultaten

Leerplatform

Een domeingericht open leerplatform met de volgende kenmerken:

 • Toegesneden op 1 domein (‘Topic oriented’, in dit geval anatomie), qua presentatie, achterliggende classificatie en functionaliteit
 • Voor het delen en vinden van open leermaterialen
 • Met hulpmiddelen voor docenten en studenten (het Leren-component van het platform)
 • Het platform heeft daarom de naam ‘Topic Oriented Open Learning’ (TOOL)-platform gekregen
 • Het platform is open source en kan daarmee ook als basis dienen voor andere domeinen

Leermaterialen

Een breed scala aan open, peer reviewed anatomische leermaterialen zoals:

Leermiddelen

Generieke leermiddelen die gebruikmaken van de bovenstaande materialen zoals:

Voor docenten:

 • Maken van vragen in het downloadbare, interactieve H5P-formaat en van quizzen
 • Maken van leerpaden
 • Mogelijkheid om studenten ook vragen te laten maken (als opdracht)

Docenten kunnen een account aanmaken. Om in het platform de rol 'docent' te krijgen, is het vooralsnog noodzakelijk een e-mail te sturen naar de projectleider van dit project (zie onderaan).

Voor studenten:

Domeinspecifieke leermiddelen:

 • Virtuele microscopieviewer, editor om tutorials over microscopie te maken
 • Lichaamsdwarsdoorsnedeviewer

Diversen

 • Handleidingen die docenten en studenten ondersteuning bieden bij het gebruik van het TOOL-platform, zoals een procedure en criteria voor peer review van in het platform op te nemen materialen
 • Verschillende evaluatierapporten, waarbij onder andere gekeken is naar het effect op de toegankelijkheid, het effect op de doelmatigheid en een inventarisatie van knelpunten, behoeften en mate van oplossingen.

Lessons learned

Aandachtspunten bij het opzetten van een platform voor open leermaterialen:

 • Houd rekening met het opzetten van een classificatie/relatiesysteem (‘Domein-model’) zodat het systeem weet welke onderwerpen bij elkaar horen.
 • Overweeg de software van het platform te gebruiken: deze is open source, al helemaal op een domeinspecifiek openleermaterialenplatform ingericht en daarnaast zeer flexibel in gebruik. Als meerdere partijen dezelfde software gebruiken, dan kunnen upgrades bij de ene gebruiker de andere ten goede komen.
 • Realiseer je dat het ‘open’ gedachtengoed maar voor enkelen leeft en dat de tijd en mogelijkheden van docenten om open leermaterialen te maken beperkt zijn.

Meer informatie

 • Neem voor meer informatie over dit project contact op met Paul Gobée, projectleider.