Resultaten project WE-Mediate

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

Vaardigheden zoals  onderhandelen en bemiddelen worden steeds belangrijker voor juristen. Maastricht University ontwikkelde een multimedia-omgeving met kennisclips en oefeningen waarmee studenten deze vaardigheden aanleren.

Studenten in open studiezaal bezig met hun werk

Deze multimedia-omgeving is ingebed in het reguliere onderwijs.

Het project in het kort

In het project WE-Mediate (2016-2017) ontwikkelde Maastricht University een multimedia-omgeving voor rechtenstudenten waarmee zij procedurele kennis opdoen. Het gaat daarbij om vaardigheden als onderhandelen, bemiddelen, schrijven en spreken in het openbaar. In een pilot met een kleine groep studenten is de omgeving getest.

Resultaten

Multimedia-omgeving

De multimedia-omgeving bevat een aantal modules met kennisclips, verzorgd door docenten en professionals, en 5 vaardigheidsoefeningen. De oefeningen zijn deels live uit te voeren en deels via opgenomen videofilmpjes. Op die oefeningen krijgt de student peerfeedback van medestudenten en de docent. Daarnaast is er per module een live online sessie met de docent, waarin vragen worden beantwoord. De multimedia-omgeving is ingebed in het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) van de universiteit.

Professionalisering docenten in media

Tijdens het project zijn enkele docenten getraind in het opnemen van de video’s.

Kennisdeling

Een speciale online mediationsessie, met behulp van de door het project ontwikkelde omgeving, is gebruikt door Spaanse en Maastrichtse studenten in het kader van de discussie over Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. De multimedia-omgeving is in 2017 in Philadelphia geselecteerd voor de Reimagine Education Awards. Via presentaties op internationale congressen is bekendheid gegeven aan de multimedia-omgeving.

Lessons learned

  • Bereid de video-opnames zowel inhoudelijk als technisch goed voor, en roep de hulp in van een onderwijskundige. Zorg ervoor dat inhoudelijke experts de leerstof didactisch en gestructureerd kunnen overbrengen.
  • Neem, zeker bij grote aantallen studenten, ruim de tijd om peer review te implementeren.
  • Begin met een proefopname om te beoordelen wat wel en niet werkt. Investeer in goede apparatuur, in elk geval de microfoon.
  • Besteed voldoende tijd en aandacht aan het op één lijn houden van alle betrokkenen.

Meer informatie

  • Neem voor meer informatie over dit project contact op met projectleider Bram Akkermans.