Resultaten project: Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen

Betastudenten werken met onderzoekstools voor data-analyse en datavisualisatie, maar kunnen vaak zelf niet programmeren. Daarom heeft de Universiteit van Amsterdam een open en online cursus ontwikkeld voor deze vaardigheid. Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016.

 

Onderzoeker achter computer die leert om te programmeren

Het project in het kort

In veel vakgebieden worden problemen computationeel aangepakt: bijvoorbeeld met simulaties, data-analyse en datavisualisatie. Studenten leren vaak wel om tools te gebruiken voor deze methoden, maar leren geen algemene programmeervaardigheden om zelf data te visualiseren, hypotheses te testen of modellen te simuleren. Aan de Universiteit van Amsterdam krijgen daarom alle bachelorstudenten van de bètafaculteit een online programmeercursus, waarin ze realistische vakinhoudelijke problemen moeten oplossen. Door dit vak open en online aan te bieden, kunnen alle studenten het keuzevak inpassen in hun curriculum en zijn zij minder afhankelijk van docenten voor kennisoverdracht en feedback.

Resultaten

Het omvattende resultaat zijn open en online studiematerialen voor een cursus ‘Wetenschappelijk programmeren’ voor met name bèta’s maar ook voor gamma-studenten. Deze omvat:

Modules

8 modules in de volle breedte van de exacte richtingen. Deze modules vormen de basis van de cursus en zijn terug te vinden in de inhoudsopgave van de online cursus.

Video’s

8 motiverende video’s ter introductie op de bijbehorende modules.

Screencasts

8 screencasts, waarin verschillende programmeerconcepten worden behandeld.

Feedbacktools

Docentenhandleiding

Handleiding op GitHub met op- en aanmerkingen over de cursus.

Lessons learned

  • Geef bij het maken van video’s iemand de ‘regisseursrol’: iemand die begrijpt wat je wilt vertellen en met de onderwerpen van de verschillende video’s een goed samenhangend verhaal kan presenteren.
  • Het online aanbieden van een cursus binnen de eigen instelling trekt studenten uit een bepaalde niche. Het gaat om studenten die de cursus er echt ‘bij’ willen doen, omdat het voor hen een belangrijke vaardigheid is die ze willen leren.
  • Test het online materiaal bij de beoogde doelgroep en breid vervolgens deze doelgroep langzaam uit. Op die manier weet je zeker dat het online materiaal aansluit op het kennisniveau, behoeften en werkwijze van studenten.
  • Evalueer het onderwijsmateriaal op moduleniveau, dat wil zeggen na elke 10 tot 20 uur die een student in de cursus steekt. Hierdoor vinden er heel veel evaluaties plaats, maar daardoor krijg je wel veel waardevolle feedback.
  • Kies bij screencasts voor de meest eenvoudige versie. In dit project kwam dit neer op een weergave van een computerscherm met een voice-over van de docent. Dit komt net zo duidelijk over als met een docent in beeld, maar is veel makkelijker te realiseren en aan te passen.

Meer informatie