Resultaten SURFaudit-benchmark 2017

Informatiebeveiliging onder controle brengen en houden: daarom voeren we iedere 2 jaar onze SURFaudit-benchmark uit. Je voert als deelnemende instelling een self-assessment uit tegen het Normenkader Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs (normenkader IBHO). De resultaten van 2017 vind je in dit rapport.

Twee mensen serieus kijkend naar laptop

Informatiebeveiliging onder controle met SURFaudit

Informatiebeveiliging onder controle brengen en houden, dat is het hoofddoel van SURFaudit. We ondersteunen daarvoor de procesmanagementcyclus. Daarnaast verminderen we met onze audit de noodzaak voor andere (vergelijkbare) audits op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Self-assessment

Een self-assessment is de eenvoudigste manier om een audit te doen. Je gebruikt hierbij het Normenkader Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs (normenkader IBHO). Het bijbehorend toetsingskader beschrijft voor iedere maatregel welke bewijsvoering nodig is om een bepaald volwassenheidsniveau te halen. Om het resultaat van een assessment onafhankelijk te laten beoordelen, kun je een peerreview aanvragen. Een speciaal getrainde collega's van een bij ons aangesloten onderwijsinstelling voert deze peerreview uit.

SURFaudit-benchmark 2017

In 2017 vond de tweejaarlijkse SURFaudit-benchmark plaats. resultaten surfaudit benchmark 2017 v1.0 (pdf)