SURF Research Access Management: veilig en eenvoudig toegang tot onderzoeksdiensten

Onderzoekers zijn vaak veel tijd kwijt aan het regelen van veilige toegang tot diensten en systemen die ze voor hun onderzoek nodig hebben. SURF Research Access Management voorziet onderzoekssamenwerkingen snel, makkelijk en veilig in toegang tot deze diensten.

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Roadmap SURF Research Access Management

We zijn altijd bezig met de doorontwikkeling van SURF Research Access Management. Daarbij staan de volgende kernwaarden voorop: security, privacy, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Wat kun je de komende jaren van ons verwachten?

Security, privacy en betrouwbaarheid

2022

Onze focus ligt op het verder verbeteren van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het platform, bijvoorbeeld door onze interne processen te optimaliseren, een ISO27001-certificering te verkrijgen en afspraken met onze leverancier te verbeteren. We vereenvoudigen en automatiseren het releaseproces, waardoor we vaker updates en fixes kunnen uitbrengen.

Door multi-factorauthenticatie in te voeren voor alle gebruikers die inloggen op SURF Research Access Management en daaraan gekoppelde diensten, verbeteren we de beveiliging van het platform en alle daaraan gekoppelde diensten. Door onze eigen PAM-module vrij te geven voor productie kunnen niet-webdiensten federatieve authenticatie gebruiken voor hun gebruikers.

2023 en verder

We verbeteren onze automatische tests en onze multi-factorauthenticatie-implementatie, zodat deze voldoet aan de standaarden die internationaal in het onderzoek worden gebruikt. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen met betrekking tot overheidsidentiteiten en self-sovereign identity. Samen met het SURFconext-team gaan we het hele platform overzetten naar containers.

Functionaliteit voor onderzoekers en community's

2022

Onze focus ligt op het verder verbeteren van de gebruikerservaring van het platform, bijvoorbeeld door de on-boarding flow voor nieuwe gebruikers te vereenvoudigen. Dit maakt het gemakkelijker om na ontvangst van een uitnodiging toe te treden tot samenwerkingsverbanden.

2023 en verder

We ontwerpen en ontwikkelen nieuwe functies, zoals accountkoppeling of accountmigratie, en ondersteuning voor het beheer van toegangsrechten tot datasets en andere wetenschappelijke bronnen. Daarnaast verwachten we, door nieuwe ontwikkelingen binnen het European Open Science Cloud (EOSC) project, dat samenwerkingsverbanden op een gebruiksvriendelijke manier zullen moeten aansluiten op diensten uit de EOSC-catalogus. Ook andere (vergelijkbare) infrastructuren zullen mogelijk gebruik willen maken van de software achter SURF Research Access Management.

Functionaliteit voor onderzoeksdiensten/infrastructuren

2022

Onze focus ligt op het ontwikkelen van functionaliteit die diensten en hun beheerders helpen bij het gebruik van SURF Research Access Management. Denk aan zelfbeheer voor dienstbeheerders, ondersteuning van Acceptable Use Policies (AUP's), ondersteuning van token-based autorisatie, en aanvullende ondersteuning voor (de)provisioning op basis van de SCIM-standaard.

2023 en verder

De functies die we in 2022 ontwikkelen, verbeteren we op basis van feedback van gebruikers en dienstenbeheerders. Daarnaast verwachten we dat diensten die zijn aangesloten op SURF Research Access Management hun diensten ook moeten aanbieden aan andere AAI-infrastructuren en/of binnen EOSC. Wij zullen nauw met deze diensten samenwerken om ervoor te zorgen dat SURF Research Access Management deze use cases ondersteunt.

Adoptie/communicatie

2022

De focus zal liggen op het ontwikkelen van verschillende materialen die de bij SURF aangesloten instellingen kunnen gebruiken om beter te communiceren en uit te leggen wat SURF Research Access Management te bieden heeft. Daarnaast ontwikkelen we een communicatiestrategie die de komende jaren als leidraad zal dienen.

2023 en verder

We willen de relatie met onderzoeksondersteunende afdelingen en/of Digital Competence Centers (DCC's) van de bij SURF aangesloten instellingen versterken. Daarnaast willen we een adviesgroep oprichten en drie of vier keer per jaar vergaderen.

Deel je ideeën en suggesties

Voor SURF Research Access Management volgen we de nationale en internationale ontwikkelingen op de voet, zodat de functionaliteit aansluit bij wat de onderzoeksgemeenschap nodig heeft. Bovendien werken we nauw samen met belangrijke gebruikers om mogelijke nieuwe functies te ontdekken. Daarom staan we altijd open voor suggesties en verbeteringen. Heb je een idee of suggestie, gebruik dan de feedbackfunctie in de interface van SURF Research Access Management of stuur ons direct een e-mail

Mail naar sram-support@surf.nl