Samenwerken aan digitale itembanken

Wil jij samenwerken met andere instellingen op het gebied van digitale itembanken? In deze whitepaper geven we je praktijkvoorbeelden van samenwerkingsvormen en licentiemodellen. 

Volwassenen in gesprek in een creatieve ruimte

Samenwerkingsvormen

In ons SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd leren werken we met instellingen aan het samen ontwikkelen van itembanken. Samenwerken loont, maar er is wel behoefte aan goede afspraken over beheer en vormen van duurzame samenwerking. In deze whitepaper hebben we bestaande samenwerkingsvormen verzameld en aangevuld met praktische adviezen om de samenwerking duidelijker en duurzamer te maken. 

 We bespreken deze samenwerkingsvormen:

 • Fair-use policy
 • Onderling samenwerkingsverband
 • Consortium
 • Samenwerkingsverband met puntensysteem
 • Aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband
 • Coöperatie
 • Stichting
 • Spin-off bedrijf (BV)
 • Overdragen aan een commerciële partij

Licentiemodellen

Wil je je itembank openstellen tegen betaling, of tegen betaling toetsvragen afnemen bij een andere itembank? We bespreken in deze whitepaper de volgende licentievergoedingen:

 • Vaste prijs per jaar voor de hele instelling.
 • Een prijs per jaar die is gebaseerd op het aantal gebruikers.
 • Prijs op basis van feitelijk gebruik.
 • De licentie wordt eenmalig aangeschaft en jaarlijks wordt een percentage in rekening gebracht voor updates, onderhoud en support.

In de whitepaper geven we je actuele praktijkvoorbeelden, zodat je vol inspiratie zelf op zoek gaat naar de meest geschikte samenwerkingsvorm voor jouw instelling.