Sketchlab

Op het digitale platform Sketchlab krijgen studenten handtekeninstructies en -opdrachten aangeboden. Die kunnen zij thuis en tijdens werkcolleges verwerken en ze krijgen feedback op hun uitwerkingen van docenten en medestudenten.

Open leermaterialen

Instelling

Universiteit Twente

Doel en doelgroep

Het doel van het project is om het handtekenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker te maken voor studenten van de opleidingen Creative Technology en Industrial Design. Dat betekent dat

het tekenonderwijs minder docentafhankelijk is, de student ook thuis en in eigen tempo schetsvaardigheden kan leren en feedback krijgt van medestudenten en docenten. Daarnaast kan via het platform de ontwikkeling van de student gemonitord worden.

Resultaten

Bij de opleiding Creative Technology is een pilot gerealiseerd met de eerste versie van Sketchlab als platform. Op basis van een evaluatie onder studenten is het platform doorontwikkeld. Ongeveer 500 studenten werken sinds 2018 met Sketchlab. Ook is in 2018-2019 onderzocht of  Sketchlab kan worden aangeboden bij andere opleidingen of voor medewerkers bij bedrijven die hun tekenvaardigheden willen verbeteren.

Sketchlab (ga naar onderdeel 'assignments') biedt micro-lectures en bijbehorende opdrachten in vier categorieën: Basics, Form, Ideation en Communication. Studenten kunnen opdrachten uploaden, peer feedback geven (zowel in tekst als visueel) en de docent kan een beoordeling geven.

Ontwikkelde materialen

Tips

  • Reserveer veel tijd voor softwareontwikkeling.
  • Leg het projectmanagement niet bij de docenten, omdat het lastig is om de rol van inhoudelijk expert te combineren met die van projectleider.
  • Werk je met studenten samen, houd er dan rekening mee dat zij veel aansturing nodig hebben voor de afstemming onderling en de planning van het project.

Contactpersoon voor vragen

Pepijn van Passel, projectleider, p.vanpassel@utwente.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.