Smartcampus & Internet of Things

De smart campus is een campus die zelf leert hoe hij zijn ‘bewoners’, onderzoekend en onderwijzend Nederland, het beste kan ondersteunen. En dat is nodig, want de behoefte aan gepersonaliseerd onderwijs, specifieke overlegruimte en gedeelde laboratoria is groeiende.

Mobiele technologie op de campus

Innovatieslag

Dat vraagt van de campus om een innovatieslag. Het gaat daarbij om vragen zoals 'waar is nu een rustige, warme, zuurstofrijke studieplek?', 'wat is voor deze student de beste situatie en omgeving om tentamens in af te leggen?', 'hoeveel vierkante meters hebben we extra nodig op de campus?' en 'wanneer en waar kan dit onderzoek het beste worden uitgevoerd?'.

Veel IoT-initiatieven

Een smart campus wordt met name met behulp van sensoren ingericht, die dataopslag, data-analyse, algoritmes, artificiële intelligentie (en uiteraard ook natuurlijke intelligentie) mogelijk maken. Er zijn bij de leden van SURF veel initiatieven op het gebied van Internet of Things (IoT) en smart campus. Uitdagingen daarbij zijn bijvoorbeeld de techniekkeuze, business case, vendor lockins, beveiliging en privacy. En op organisatorisch vlak de samenwerking met de verschillende partijen, zoals facilitair, roosterbeheer, gebouwbeheer en ict. Er is daarom grote behoefte om kennis uit te wisselen, best practices te maken en met elkaar op te trekken. Het draadvrije team van SURF werkt momenteel binnen dit thema aan een aantal activiteiten waarbij het doel is kennis te delen, het bepalen van (open)standaarden, gezamenlijke inkoop en dienstontwikkeling. Deze activiteiten zijn onder meer:

  1. Samen met de Hanzehogeschool houdt SURF sinds eind 2018 een pilot op het gebied van smart campus en het meten van bezetting en benutting van ruimtes. Allerlei types sensoren zijn geïnstalleerd. De data uit de sensoren wordt verzameld op het IoT-platform van SURF en verschillende use cases worden behandeld.
  2. Op initiatief van de Comit wordt met zes hbo's samengewerkt waarbij SURF de coördinatie voert. Kortetermijndoelstelling is om de bezetting en de benutting van de campus met sensoren betrouwbaar te kunnen meten en de data in te zetten voor een slimmere campus voor student, docent en facilitair manager. Op de langere termijn gaat het erom de data te gebruiken als input voor learning analytics om zo prestatie en studentbeleving te verbeteren. De Hanzehogeschool, Fontys, Avans, NHL Stenden, Windesheim en Hogeschool Utrecht zijn hier actief betrokken.
  3. Met onder andere Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, Green Village, TNO en Universiteit Twente wordt kennis gedeeld en geïnventariseerd of en hoe er verdere samenwerking mogelijk is.
  4. Met de Universiteit Utrecht wordt een concept van een open IoT-ontwikkelplatform verder geconcretiseerd, waarbij onderzoekers (met weinig ict-kennis) eenvoudig IoT-data, analyses, algoritmes en bijvoorbeeld scripts kunnen delen, aanvullen en verbeteren. Dat vergemakkelijkt het gebruik van IoT-data in onderzoek.
  5. Met de TNO, TU Delft en andere (lokale) partners binnen de zorg wordt samengewerkt in het EFRO Do IoT-field lab project. SURF richt zich hier op de use case rondom eHealth: het monitoren van het herstel van patiënten vanuit umc’s door middel van IoT.