NetherLight: open netwerkexchange voor lichtpaden

Met onze open netwerkexchange NetherLight zet je eenvoudig lichtpaden op met nationale of internationale samenwerkingspartners. Ook als dienstaanbieder kun je aangesloten worden op NetherLight, zodat je dienst met lichtpaden bereikt kan worden.

Man met ipad met beeld van conferencecall op de achtergrond

Snelle 100 en 400 Gbit/s-verbinding voor onderzoek en onderwijs

NetherLight is een van de open lichtpadenexchanges die een 100 en 400 Gbit/s-verbinding voor onderzoek en onderwijs mogelijk maakt. Daarmee beschikt het onderwijs en onderzoek over een geavanceerde, snelle verbinding.

Snelle verbinding tussen de Verenigde Staten, Canada en Europa

Het project ANA-300G (Advanced North Atlantic) is een betrouwbare, geavanceerde verbinding voor het onderwijs en onderzoek. Met deze verbinding worden gegevens tussen de Verenigde Staten, Canada en Europa verzonden met snelheden die voorheen alleen op het vasteland haalbaar waren. ANA-300G is ontwikkeld in een samenwerking tussen vijf geavanceerde netwerken voor onderwijs en onderzoek. Dat zijn Internet2, NORDUnet, CANARIE, GÉANT en SURF.

Redundant en dus betrouwbaarder

ANA-300G is een redundant uitgevoerd netwerk dat bestaat uit drie 100 Gbit/s-verbindingen tussen open lichtpadenexchanges aan beide zijden van de oceaan. Hierdoor zijn er geen single points of failures meer en is de verbinding beschermd tegen uitval in de onbeschermde, afzonderlijke 100 Gbit/s-transmissiepaden. De drie paden zijn nodig omdat de reparatie van een zeekabel enkele weken kan duren. Mocht er in die periode iets gebeuren met de overgebleven kabel, dan zou de faciliteit niet beschikbaar zijn. De derde kabel brengt het risico van een storing terug tot een acceptabel niveau. ANA-300G bouwt voort op het succes en de lessen van de proeffase. De proeffase begon onder de naam ANA-100G in juni 2013 en liep in oktober 2014 af.

NetherLight een van de aansluitpunten van ANA-300G

Netwerken sluiten aan op ANA-300G via een aantal open lichtpadenexchanges waar via optische verbindingen data worden uitgewisseld. De open lichtpadenexchanges met een sleutelrol in ANA-300G zijn MAN LAN in New York City, WIX in Washington DC, NetherLight in Amsterdam, GÉANT Open in Parijs, GÉANT Open in Londen en MOXY in Canada. Deze open lichtpadenexchanges volgen een open verbindingsbeleid, zodat iedereen op het netwerk kan aansluiten. Voor het gebruik van deze verbindingen is natuurlijk wel toestemming van de eigenaren nodig.