Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Stap 1. Doelgroepen en leerdoelen bepalen

De workshop die je gaat organiseren richt zich op docenten en op ondersteuners van docenten. Beide doelgroepen hebben eigen leerdoelen. Pas ze aan voor de situatie in je eigen instelling.

Docenten

Kenmerken

De hoofddoelgroep van de te ontwikkelen workshop zijn individuele docenten of een docententeam van een vak. Deze deelnemers aan de workshop zijn de medewerkers die hun onderwijs gaan (her)ontwerpen met inzet van open leermaterialen. Dit kunnen mensen zijn die al ervaring hebben met open leermaterialen of er nog weinig van afweten. 

Leerdoelen

Het belangrijkste doel is dat de docenten na de workshop weten wat open leermaterialen zijn. In de workshop verkennen ze hoe ze open leermaterialen kunnen inzetten binnen bestaand of nieuw onderwijs en hoe ze met open leermaterialen de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren. Na de workshop hebben de docenten begrip van de basis van auteursrecht en de Creative Commons-licenties. En ontwerpen ze zelf onderwijs, dan weten ze waar ze open leermaterialen kunnen vinden, een ondersteuningsvraag kunnen stellen en hoe ze zelf materialen kunnen delen.

Na het deelnemen aan de workshop zijn de docenten in staat:

 1. de basisbeginselen te reproduceren van open leermaterialen delen, (her)gebruiken en herzien
 2. strategisch materialen te vinden die het meest relevant zijn voor hun eigen cursus
 3. open leermaterialen te beoordelen op geschiktheid, specifiek voor de doelen van hun cursus
 4. leermaterialen te voorzien van een licentie
 5. de leermaterialen via de instellingsinfrastructuur open te delen

Daarnaast:

 1. doen de deelnemers inspiratie op voor het ontwerpen van onderwijs- en leeractiviteiten met behulp van open leermaterialen (zoals projecten, samenwerkingsactiviteiten, opdrachten, simulaties, oefeningen, quizzen, video's enz.)
 2. bouwen de deelnemers een netwerk binnen de instelling op en maken ze gebruik van elkaars kennis en expertise op het gebied van open leermaterialen

Pas de leerdoelen voor docenten naar behoefte van de instelling aan. Zorg er dan wel voor dat je de leerdoelen goed laat aansluiten op de opdrachten en de resultaten die je wilt bereiken.

Onderzoekers in workshop met beeldscherm

Ondersteuners

Kenmerken

De tweede doelgroep zijn de docentondersteuners  in de breedste zin van het woord. Deze ondersteuners werken bijvoorbeeld op de beleidsafdeling, bibliotheek of in de docentprofessionalisering. Dit kunnen medewerkers zijn met een diversiteit aan functies:

 • beleidsmaker open leermaterialen/digitale leermaterialen
 • docententrainer
 • onderwijsadviseur
 • ict&O-adviseur/instructional designer
 • informatiespecialist (of andere medewerkers van de bibliotheek)
 • expert open leermaterialen
 • auteursrechtenspecialist

Leerdoelen

Door de ondersteuners in de workshop een actieve rol en specifieke opdrachten te geven, ervaren zij welke behoeftes er liggen op de werkvloer en weten ze welke drempels er opgeheven moeten worden om de adoptie van open leermaterialen te vergroten. Op basis daarvan kunnen zij effectiever beleid maken en betere docent advisering en -ondersteuning bieden.

De leerdoelen van de docenten kunnen ook relevant zijn voor de ondersteuners. Daarnaast komen er twee leerdoelen bij:

Na het deelnemen aan de workshop is de ondersteuner in staat:

 • de behoeften en de drempels te herkennen die docenten ervaren bij het werken met open leermaterialen
 • instellingsbreed beleid en ondersteuning te bepalen dat de adoptie van open leermaterialen kan vergroten en versnellen
Voorbeelden van leerdoelen

Rijksuniversiteit Groningen heeft de volgende leerdoelen gebruikt in de workshop:

After following this webinar, you should be able to:

 • understand how to use open educational resources (OER), basics of the copyright and open licenses
 • search strategically for and evaluate OER most relevant to your subject area
 • design appropriate teaching and learning activities using OER

HAN heeft de volgende leerdoelen gebruikt in de workshop:

Na het volgen van deze online workshop ben je in staat om:

 • digitale open leermaterialen volgens de regels van het auteursrecht en open licenties te gebruiken in je onderwijs
 • digitale open leermaterialen voor jouw domein te zoeken en vinden en de kwaliteit van de digitale open leermaterialen te beoordelen
 • onderwijs- en leeractiviteiten te ontwerpen met digitale open leermaterialen en deze in te zetten in je onderwijs

ACTIE

Leg vast wie je Docenten-doelgroep en wie je Ondersteuners-doelgroep is. Bepaal per doelgroep welke leerdoelen ze gaan behalen met deze workshop.