Stappenplan Vakcommunity open leermaterialen

Als je open leermaterialen maakt, deelt en hergebruikt, is samenwerking met andere docenten heel belangrijk. In een actieve vakcommunity wordt samenwerken makkelijker. Met dit stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op. Heb je al een community, dan helpt dit stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen.

Oudere man met jongere man kijkend naar interactief scherm

Stap 1. Het kernteam van de vakcommunity inrichten

Om een actieve vakcommunity te realiseren moet je op zoek naar gelijkgestemden: mensen die hetzelfde doel hebben en dit samen willen realiseren. Je wilt in dit geval samenwerken aan een hoogwaardige collectie leermaterialen voor het vak dat jullie bindt, of bijvoorbeeld samenwerken aan nieuwe leermaterialen daarvoor.

Om dat vorm te geven organiseer je jezelf in een kernteam of projectteam. Jullie maken samen een plan om het doel te bereiken en nemen daar de verantwoordelijkheid voor.  

Overeenstemming

Het is belangrijk dat de leden van het kernteam het eens zijn over de manier waarop ze het doel van de community realiseren: hoe groter die overeenstemming, hoe sneller het kernteam naar buiten kan treden. Dit stappenplan richt zich op vakcommunity's die zich willen inzetten voor een actieve community rond het delen en ontwikkelen van open leermaterialen te worden.

Dit alles geldt als je een nieuwe community start, maar ook als je een bestaande community nieuw leven in wilt blazen of wilt uitbreiden. Dan kijk je samen met het bestaande kernteam hoe je dit het beste kunt organiseren. Een optie kan zijn om binnen de bestaande community een werkgroep te organiseren die zich gaat bezighouden met open leermaterialen.

Wie in het kernteam?

Denk goed na met wie je het kernteam wilt vormen. Mensen die in het kernteam plaatsnemen, hebben (minimaal) de volgende eigenschappen:

  • Ze zijn bereid tijd erin te stoppen of krijgen er expliciet tijd voor van de onderwijsinstelling.
  • Ze zien de meerwaarde van kennisdelen en samenwerken.
  • Ze onderschrijven de filosofie van open leermaterialen.

Zorg er daarnaast voor dat alle belangrijke rollen vertegenwoordigd zijn. Als je een breed team samenstelt, maak je de kans op draagvlak en op succes namelijk groter. De community zal vooral uit vakexperts bestaan, maar wil je bijvoorbeeld ook het werkveld betrekken en horen studenten ook bij de community? 

Mogelijke rollen in het kernteam:

  • Docenten 
  • Studenten
  • Collectiespecialist of informatiespecialist: mensen uit de bibliotheek
  • Inhoudelijke experts uit het werkveld
  • Experts op het gebied van open leermaterialen

Bedenk ook hoe je verschillende onderwijsinstellingen betrekt bij de community. Het kan van strategisch belang zijn om vertegenwoordigers van meerdere instellingen in je kernteam te hebben. En misschien ken je (vak)collega’s die al ervaring hebben met een dergelijke community opzetten of mensen die erg sterk zijn in projecten leiden of communicatie? Betrek hen waar mogelijk!

Studente achter computer

Wat doet het kernteam?

Als kernteam “geef je leiding” aan je community zoals een projectteam leiding geeft aan een project. Je maakt een plan, organiseert activiteiten en streeft er naar om leden met je te verbinden. In dit stappenplan staan acties beschreven die bijdragen aan het organiseren van een actieve community.

TIP

Pak het professioneel aan: zorg voor een gedragen en realistisch plan. Beschouw het als het opstellen van een business plan.

Stappenplan doorlopen

Als team doorloop je samen de stappen van dit stappenplan. Zo leg je de basis van de community en bepaal je hoe potentiële leden worden betrokken. Ook voor de leden buiten het kernteam zijn er verschillende rollen. Deze komen aan bod in stap 4. In stap 2 leg je eerst het doel en de doelgroep van je vakcommunity vast.

Uit de good practice Vakcommunity van SAMEN hbo verpleegkunde:

‘Onze organisatie bestaat uit een kernteam van 7 mensen en een projectgroep met representanten van alle deelnemende instellingen. We hebben een projectleider, een communitymanager en een adviseur benoemd. Eens in de 6 weken komen we bijeen. Het kernteam zet de lijnen uit. Met de projectgroep bespreken we wat er wordt gedeeld en aan welke leermaterialen er behoefte is’
Dorine Koopman, communitymanager SAMEN hbo verpleegkunde, Saxion