Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Stap 2. Workshop Inrichten

In deze stap ga je de workshop inrichten door de outline van de workshop op te stellen. Je maakt een planning en denkt na over tijdsbesteding voor de deelnemers en over ondersteunende middelen.

De basisopzet van de workshop is als volgt:

 

Docenten

Ondersteuners

Voorbereidende opdrachten

(verschillende opdrachten voor de beide doelgroepen) - stap 4

Online bijeenkomst Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen - stap 5

✅ 

Online bijeenkomst Organisatie en ondersteuning open leermaterialen - stap 5

 

Online terugkombijeenkomst - stap 6

Maak een outline of draaiboek van het gehele traject. De bijeenkomsten zijn daarbij het grootste onderdeel. Neem in de outline het volgende mee: 

  • planning voor de organisatie
  • tijdsbesteding voor de deelnemers
  • ondersteunende middelen
Studenten afgeschermd in rode bank

Planning voor de organisatie

De week waarin je de bijeenkomsten gaat geven is benoemd als eerste week in onderstaand tijdschema. Denk na wanneer je de workshop geeft. Docenten zijn vaak volgepland, voor hen is het handig om het in een onderwijsvrije week te organiseren. Wellicht zijn er nog meer gunstige periodes voor docenten om een dergelijke workshop te organiseren.

Voorbeeldplanning

Week

Actie

-8

Start werving en opening inschrijving

Direct na inschrijving

Bevestigingsmail

-4

Sluiting inschrijving

-4

Welkomst e-mail met voorbereidingsopdrachten

-2

Inleveren voorbereidingsopdracht

1

Online bijeenkomsten

Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen

Organisatie en ondersteuning open leermaterialen

2

Follow up e-mail

4

Telefonisch contact voortgang follow-up

8

Terugkombijeenkomst

12

Nazorg

Tijdsbesteding voor deelnemers

Bij een goed voorbereide en georganiseerde workshop komen de verwachtingen van de deelnemers uit. Bepaal van te voren hoeveel tijd de verschillende deelnemers kwijt zijn aan het goed doorlopen van de workshop. Dit helpt de deelnemers een beter beeld te krijgen van de workshop. De volgende inschatting is gemaakt op basis van de ervaringen bij Rijksuniversiteit Groningen en HAN.

 

Docent

Ondersteuners

Voorbereidingsopdracht 

2 uur

2 uur

Online bijeenkomst Herontwerp je onderwijs

2,5 uur

2,5 uur

Online bijeenkomst Organisatie en ondersteuning open leermaterialen

 

2,5 uur

Eindopdracht

Door deelnemer te bepalen

Door deelnemer te bepalen

Terugkombijeenkomst

1 uur

1 uur

Totaal minimaal

5,5 uur

8 uur

Ondersteunende middelen

Denk na over:

  • een online plek waar je de bijeenkomst kan geven
  • waar en hoe deelnemers hun voorbereidingsopdracht moeten inleveren 
  • hoe je uitwisseling faciliteert. Dit kan een omgeving in de leeromgeving zijn, het moet in ieder geval een plek zijn waar alle deelnemers makkelijk toegang toe hebben. Je kunt hier voor elk vak een eigen pagina aanmaken. Ook is het goed om hier voor de ondersteuners een pagina te maken waar zij gemeenschappelijk aan hun opdrachten kunnen werken

ACTIE

  • Maak een outline van het gehele traject. 
  • Maak een tijdschema. 
  • Regel de ondersteunende middelen.