Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Stap 3. Deelnemers werven

Wanneer je de outline voor de workshop klaar hebt kun je starten met de werving van deelnemers. Dit pak je voor beide doelgroepen verschillend aan. Hier lees je tips om docenten en ondersteuners te benaderen. Daarnaast moet je nadenken over hoeveel deelnemers je wilt laten meedoen. 

Hoeveel en welke deelnemers

Bedenk hoeveel deelnemers je werkbaar vindt om te faciliteren in de workshop. Wil je iedereen goed kunnen begeleiden en alle opdrachten van feedback voorzien dan kost dat de nodige tijd. Je kunt dan beter de workshop geven aan een kleinere groep en deze meerdere malen geven.

We adviseren daarnaast om bij elke workshop maximaal eenderde van de deelnemers uit ondersteuners te laten zijn. Heb je meer aanmeldingen vanuit de ondersteuners, bedenk dan welke ondersteuners je bij de eerste workshop deel wilt laten nemen en nodig de anderen uit voor een volgende workshop. Wie je betrekt is afhankelijk van de situatie bij de instelling. Is er bij je instelling nog geen beleid over open leermaterialen, dan is het waarschijnlijk verstandig om bij de eerste workshop al 1 of 2 beleidsmakers deel te laten nemen.

Open gebouw met studenten

Docenten werven

Werf docenten zoals je standaard docenten werft voor je professionaliseringsaanbod. Hierbij kun je de teksten gebruiken die wij hieronder als voorbeeld geven. Ook hier weer de tip om ze aan te passen aan de tone of voice van eigen instelling.

Bij de wervingsteksten is bewust niet ingezoomd op open leermaterialen maar op alle leermaterialen. Dit omdat open geen doel op zich is en het effectiever is om aan te sluiten bij de uitdagingen die docenten(teams) hebben en die met open leermaterialen opgelost kunnen worden.

Denk ook na over op welke kanalen je docenten werft: nieuwsbrieven, website, cursusagenda, intranet, narrowcasting, enzovoort. Betrek hierbij de afdeling interne communicatie en interne opleidingsbureaus. Sluit aan bij de gangbare manieren om dergelijke workshops te promoten binnen de instelling. 

Voorbeelden wervingsteksten

ACTIE

Maak een plan om je workshop te promoten bij docenten. Doe dit op de wijze en via de kanalen die gangbaar zijn binnen je instelling. Gebruik bij het opstellen van teksten de voorbeelden ter inspiratie.

Ondersteuners werven

De ondersteuners gaan, in tegenstelling tot de docenten, geen onderwijs herontwerpen en zijn over het algemeen ook niet de beoogde doelgroep voor docentprofessionalisering-activiteiten. Je moet de ondersteuners dus op een andere wijze benaderen. Wat goed werkt is om met hen in gesprek te gaan over open leermaterialen. Je kunt hen aanbieden om deel te nemen aan de workshop zodat zij inzien wat de bottleneck is bij open leermaterialen en waar zij van meerwaarde kunnen zijn.

In stap 1 heb je deze doelgroep al in kaart gebracht. Voeg in deze stap de daadwerkelijke mensen toe die in deze doelgroep passen. Ze gaan ervaren hoe docenten hun onderwijs (her)ontwerpen, welke drempels zij ervaren, welke rol open leermaterialen hierbij hebben en wat ondersteuners kunnen oppakken om docenten te ontzorgen.

ACTIE

  • Maak een lijst met docentondersteuners.
  • Ga in gesprek met de beoogde deelnemers en nodig hen uit als deelnemer aan de workshop.