Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Stap 4. Voorbereidende opdrachten maken

Met de voorbereidende opdrachten zorg je ervoor dat de deelnemers begrip hebben van open leermaterialen. Zo kan je er tijdens de bijeenkomst vanuit gaan dat alle deelnemers op hetzelfde niveau zijn. Ook laat je ze al eens ervaren wat het is om leermaterialen te zoeken. Zo kan je goed het gesprek met elkaar aangaan tijdens de bijeenkomst zelf.

Voorbereidingsopdracht docenten

Met de voorbereidingsopdracht van de docenten wil je de volgende doelen bereiken: 

 1. Basiskennis op niveau brengen
 2. Uitgangspunten van de bijeenkomst vastleggen
 3. Deelnemers aan de slag laten gaan met leermaterialen voor eigen cursus

Basiskennis op niveau brengen

Veel docenten hebben weinig basiskennis over open leermaterialen. Door zelfstudie komen de deelnemers op het gewenste kennisniveau. Laat ze daarvoor ter voorbereiding aan de bijeenkomst de online module Kennismaken open leermaterialen doorlopen. 

Communiceer helder aan de deelnemers dat ze tijd in de voorbereiding moeten steken omdat die basiskennis nodig is om goed aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen. 

Uitgangspunten van de bijeenkomst vastleggen 

Laat docenten de eigen cursus beschrijven die ze willen herontwerpen: om welk vak gaat het, hoe is het vak opgezet, wat willen ze expliciet veranderen aan het vak, welke bronnen gebruiken ze nu en wat zijn potentiële bronnen om te gebruiken. Door dit te beschrijven, leggen de deelnemers de uitgangspunten vast van de cursus die ze herontwerpen. Dit onderdeel kan individueel gedaan worden, of samen met het docententeam. 

Voorbeeld: Opzet cursusbeschrijving

Vaknaam

 

Opleiding en faculteit

 

Basisgegevens vak 

Omvang, onderwijsperiode, verplichte werkvormen, verplichte contactmomenten, ...

Vakbeschrijving

 

Leerdoelen/leeruitkomsten

 

Huidige bronnen 

Lijst met leermaterialen (bronnen) die nu worden gebruikt bij het vak.

Potentiële bronnen

Overzicht van nieuwe (open) leermaterialen die online beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden bij het vak.

Samenwerkingspartners

Overzicht van eventuele samenwerkingspartners (vakcommunity, beroepsvereniging, …

Deelnemers aan de slag laten gaan met leermaterialen voor eigen cursus

Tijdens de bijeenkomst worden concrete leermaterialen met elkaar besproken die ingezet kunnen worden in het onderwijs. Het kost te veel tijd om tijdens de bijeenkomst op zoek te gaan naar bruikbaar leermateriaal. Daarom is dit een voorbereidende opdracht. Laat docenten leermaterialen zoeken waarvan ze denken dat ze die kunnen gebruiken in het herontwerp van het onderwijs. Laat ze per leermateriaal aangeven wat zij denken dat de waarde ervan is en ook hoe ze het zouden inzetten. 

Nadat docenten deze opdracht ingediend hebben, gaan de ondersteuners hier ook mee aan de slag (zie stap 4). Zo zien docenten wat de ondersteuning hen kan bieden en ervaren ondersteuners goed waar docenten tegenaan lopen. 

Voorbeelden voorbereidingsopdrachten docenten

Methode inleveren

Denk goed na waar en hoe docenten hun voorbereidingsopdracht inleveren. Een goede plek is de digitale leeromgeving van de instelling. Dat is een veilige en betrouwbare plek die iedereen al kent. Zo blijft alles goed bewaard en kan er makkelijk op elkaars werk voortgeborduurd worden.

ACTIE

Verstuur de deelnemers een bevestigingsmail met daarin:

 • De voorbereidingsopdracht en de deadline en methode voor inleveren.
 • Praktische zaken rond de bijeenkomst:
  • Datum, tijd, online locatie
  • Verwachte inzet in inhoud en uren
  • Korte opzet bijeenkomst
  • Contactgegevens
  • Link naar DLO
Hard werkende studenten in bibliotheek

Voorbereidingsopdracht ondersteuners

Met de voorbereidingsopdracht van de ondersteuners krijgen zij inzicht in de stand van zaken rond leermaterialen binnen de instelling. Daarnaast doen ze een eerste aanzet om hun ideeën over dit onderwerp uit te werken.

Doelen van deze voorbereidingsopdracht: 

 1. Basiskennis op niveau brengen
 2. Huidige stand van zaken binnen de instelling in kaart brengen
 3. Ideeën uitwerken voor open leermaterialen vanuit perspectief ondersteuner
 4. Deelnemers aan de slag laten gaan met gevonden leermaterialen docenten

Basiskennis op niveau brengen

Het is ook belangrijk dat de ondersteuners een gedegen basiskennis hebben van open leermaterialen. Deze opdracht is dus gelijk aan de opdracht van docenten: het doorlopen van de Kennismakingsmodule open leermaterialen.

Stand van zaken in kaart brengen

Laat de ondersteuners een overzicht maken van het huidige beleid en de aangeboden ondersteuning rond open leermaterialen. Deze opdracht kan goed gezamenlijk opgepakt met de andere ondersteuners die de bijeenkomst volgen. Laat ondersteuners daarvoor gezamenlijk de volgende tabel invullen:

Beleid

Beschrijf het beleid van de instelling rond (open) leermaterialen. 

Neem links op naar beleidsdocumenten.

 

Interpreteer en maak hier een presentatie van. 

 • Wat mag en moet er?
 • Hoe delen we leermaterialen binnen de instelling?

Ondersteuning

Maak een overzicht van de bestaande ondersteuning rond open leermaterialen.

Neem link op naar plekken waar binnen jullie instelling ondersteuning wordt aangeboden.

Ideeën uitwerken voor open leermaterialen vanuit perspectief ondersteuner

Laat de ondersteuners opschrijven waarom ze met open leermaterialen binnen de eigen instelling aan de slag willen gaan. En welke rol zien ze voor zichzelf weggelegd? 

Deelnemers aan de slag laten gaan met gevonden leermaterialen docenten 

Wanneer docenten hun voorbereidingsopdracht hebben ingediend, deel deze dan met de ondersteuners. Aan de ondersteuners de vraag om deze te bekijken en aan te vullen met bronnen. Maar ook met aanvulling van kansrijke initiatieven of interessante links op het vakgebied, bijvoorbeeld vakcommunities. Laat de ondersteuners de tips, ideeën, leermaterialen, bronnen, community’s toevoegen aan het document van de docent op de samenwerkingsomgeving. 

TIP

Je kunt de docenten verdelen over de ondersteuners. Maak daarbij strategische keuzes. De informatiespecialist van een bepaalde faculteit kun je het beste koppelen aan de docenten van diezelfde faculteit.  

Methode inleveren

Denk goed na waar en hoe ondersteuners hun voorbereidingsopdracht inleveren. Een goede plek is de digitale leeromgeving van de instelling. Dat is een veilige en betrouwbare plek die iedereen al kent. Zo blijft alles goed bewaard en kan er makkelijk op elkaars werk voortgeborduurd worden.

ACTIE

 • Verstuur de deelnemers een bevestigingsmail met daarin:
  • De voorbereidingsopdracht en de deadline en methode voor inleveren.
  • Praktische zaken rond de bijeenkomst:
   • Datum, tijd, online locatie
   • Verwachte inzet in inhoud en uren
   • Korte opzet bijeenkomst
   • Contactgegevens
   • Link naar de leeromgeving
 • Richt in de cursus in de leeromgeving een deel in voor de ondersteuners.