Starten met edubadges

Wil je aan de slag met edubadges in jouw onderwijscontext? Heb je al een concreet idee voor edubadges binnen een vak, faculteit, vakgroep of instellingsbreed? Dit stappenplan is bedoeld voor medewerkers van mbo-, hbo- of wo-instellingen die graag willen starten met het uitreiken van edubadges aan studenten.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 5. Studenten informeren over gebruik van edubadges

Het is cruciaal dat je studenten aan wie je edubadges wilt uitreiken, meeneemt in het gebruik van edubadges. Leg uit dat je met edubadges werkt, waarvoor je ze uitreikt en hoe dat praktisch in zijn werk gaat. Maak de criteria vóór het uitreiken van een edubadge duidelijk. Bedenk ook op welk moment(en) je de studenten gaat informeren.

Edubadges uitreiken aan studenten

Een student die een andere student iets laat zien op zijn laptop

Docenten informeren studenten

Als de badge class is aangemaakt, is het tijd om studenten te laten weten dat de edubadge er is en zij een backpack moeten aanmaken om deze te kunnen ontvangen. Dit kun je heel eenvoudig doen door de betreffende aanvraaglink in de badge class te kopiëren en te versturen naar de studenten. Hoe je dit doet zie in de tutorial Een edubadge uitreiken en aanvraaglink delen. Vergeet niet een toelichting erbij te geven waarin je uitlegt wat edubadges zijn en waarom je hiermee werkt in jouw onderwijs.

Studenten vragen edubadges aan

De student ontvangt de link waarmee hij of zij de edubadge kan aanvragen. Deze stap wordt uitgelegd in de tutorial Een edubadge aanvragen (volgt).

De eerste keer dat een student een edubadge aanvraagt, maakt hij of zij een account aan voor edubadges. Zo krijgt de student een eigen edubadges-backpack, waarin alle edubadges verzameld en beheerd worden. Meer uitleg hierover vind je in de tutorial Voor het eerst inloggen in je edubadges-backpack (volgt).

Docenten reiken edubadges uit

De docent ziet in het edubadges-platform welke edubadges door studenten aangevraagd zijn. De docent kan vervolgens bepalen deze wel of niet uit te reiken. Zodra de docent de edubadge uitreikt aan de student, ontvangt de student een e-mailnotificatie en verschijnt de edubadge in de backpack. Deze stap wordt uitgelegd in de tutorial Een edubadge uitreiken en aanvraaglink delen.

Studenten beheren edubadges

Vanuit de edubadges-backpack kan de student edubadges beheren. Standaard staat de edubadge op ‘privé’, dit wil zeggen dat de gegevens niet publiekelijk toegankelijk zijn. De student kan de edubadge op ‘publiek’ zetten en kan de edubadge dan delen via social media en/of e-mail.

Wat kunnen studenten met edubadges?

Jongen die op mobiel kijkt

En dan natuurlijk de volgende stap: wat kan de student doen met de edubadge die hij of zij heeft ontvangen? Denk bijvoorbeeld aan het profileren richting toekomstige werkgevers, of aan het aantonen van bestaande kennis en vaardigheid bij de overstap naar een vervolgopleiding. Hoe iemand kan controleren of een edubadge echt is, wordt uitgelegd in de tutorial Een edubadge verifiëren.

Het kan handig zijn om op je instellingswebsite een landingspagina in te richten die uitlegt wat edubadges zijn en wat studenten hiermee kunnen. Zie bijvoorbeeld de speciale webpagina van Deltion.

Welke support is beschikbaar?

Bedenk welke support er beschikbaar is voor studenten als er vragen of problemen bij de uitgifte van edubadges zijn. Bij vragen moeten studenten eerst te rade te gaan bij de issuer (docent). Mochten er vragen zijn die te maken hebben met het inloggen, aanmaken of beheren van de edubadges-backpack, dan kunnen zowel studenten als medewerkers van de instelling terecht bij support@edubadges.nl.


Checklist


Met deze checklist (pdf) kun je nog eens nagaan of je alle stappen van dit stappenplan helemaal doorlopen hebt.

Je bent klaar met deze stap (en met het hele stappenplan) als je antwoord hebt op de volgende vragen:

  • Hoe ga je studenten informeren over de beschikbaarheid en het aanvraagproces van edubadges?
  • Welke boodschap geef je mee over de rol van de edubadge?