Stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen

Werk je aan open leermaterialen? Zorg dan dat deze van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de juiste criteria. Het opstellen van een kwaliteitsmodel kan helpen het leermateriaal te beoordelen. Het stappenplan leidt je langs de verschillende stappen voor het opstellen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen.

Hard werkende studenten in bibliotheek

Stap 5. Verzamel en verwerk feedback

Leg de aangepaste versie van het kwaliteitsmodel voor aan de doelgroep. Meestal zullen dat de docenten zijn die leermateriaal gaan ontwikkelen of die gevonden leermateriaal gaan beoordelen.

Deze stap is onder meer nodig om draagvlak te krijgen voor het model bij de doelgroep. Het is zinvol om een presentatie te geven met uitleg over het model en de achtergronden ervan, zoals de overwegingen voor het formuleren van bepaalde criteria.

Gebruik de verzamelde feedback van de doelgroep om het model zo nodig nogmaals aan te passen. Houd de docenten steeds op de hoogte van wat er met hun voorstellen wordt gedaan. Zorg dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het model. Investeer daarom in uitgebreide en goede communicatie.

Het vragen van feedback is een manier om meer draagvlak voor het model op te bouwen. Is er een vakvereniging die je kunt benaderen om feedback aan docenten te vragen? Zorg dan dat de vakvereniging in een vroeg stadium bekend is met het kwaliteitsmodel. Als de leden het kwaliteitsmodel adopteren en overnemen, is er sprake van verankering en vergroot je de kans dat de implementatie van het model zal slagen.

Behalve het breed bekend maken, moet je de doelgroep ook persoonlijk benaderen. Geef extra uitleg, benadruk het belang van het model. Probeer mensen waar mogelijk verantwoordelijk te maken voor de verspreiding van het kwaliteitsmodel. Benader bijvoorbeeld productbeheerders van een vak of een leerlijn. Via hen kun je de vakgroepen te bereiken.
Marloes van den Broek