Stappenplan ontwikkeling workshop 'Herontwerp je onderwijs met leermaterialen van anderen'

Wil jij graag dat de adoptie van open leermaterialen binnen je instelling sneller gaat? Wil je docenten helpen om er echt mee aan de slag te gaan? Met dit stappenplan zet je een online workshop op waarmee je docenten inspireert en zij ervaring opdoen. De workshop is ook voor de ondersteuners: wat kunnen zij doen om drempels te verlagen?

Vier studenten achter een laptop

Stap 6. Terugkombijeenkomst en follow-up organiseren

Na afloop van de bijeenkomst blijf je in contact met de deelnemers door follow-up en een terugkombijeenkomst. Dit doe je om ervoor te zorgen dat docenten en ondersteuners echt aan de slag gaan.

Doel

Overgaan tot de waan van de dag is meer dan normaal, met de follow-up zorg je ervoor dat de deelnemers het onderwerp op de radar houden. Je geeft ze wellicht ook een extra push om aan de slag te gaan en te blijven. Je werkt samen aan persoonlijke doelen en aan doelen van de instelling. Je zorgt voor binding, betrokkenheid en je zorgt ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen. 

Follow-up: contact opnemen

Neem tussen de twee bijeenkomsten en de terugkombijeenkomst persoonlijk contact op via mail of telefoon met de deelnemers. Check of ze aan de slag kunnen en of ze nog hulp nodig hebben. Zorg dat de ondersteuners aan de slag gaan met de door hen geformuleerde plannen.

Terugkombijeenkomst

Op de terugkombijeenkomst delen de docenten en de ondersteuners hun voortgang. Bepaal zelf de invulling van deze bijeenkomst. Maak ook afspraken met elkaar over of en hoe je elkaar op de hoogte blijft houden van ontwikkelingen rond open leermaterialen.

Nazorg: contact houden en netwerk opbouwen

Blijf ook na de terugkombijeenkomst in contact met de deelnemers. Die betrokkenheid is erg belangrijk. Daarnaast is open leermaterialen inbedden binnen de instelling een traject van een lange adem waar je in moet blijven investeren. 

Neem bijvoorbeeld na een half jaar nog eens contact op met de deelnemers. Nog beter is echt te bouwen aan een netwerk van geïnteresseerden binnen je instelling. Wanneer je de workshop meerdere keren geeft, heb je al snel een pool van mensen die zich met het onderwerp bezighouden en die ervaring opdoen. Je kan ook mensen specifiek aan elkaar koppelen, bijvoorbeeld als er mensen van eenzelfde vakgebied deelnemen. 

<< Terug naar stap 5. Online bijeenkomsten organiseren

>> Verder naar stap 7. Face-to-face workshop organiseren