Stappenplan Beleid voor open leermaterialen

Het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open leermaterialen kan een belangrijke stap zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het hoger onderwijs te verbeteren. Via beleid kun je bewustwording creëren en formaliseren. Lees hier stap voor stap hoe dat kan.

studenten Universiteit Wageningen studeren

Voor wie is het stappenplan geschreven?

De doelgroep voor dit stappenplan bestaat uit mensen die opdracht hebben gekregen om beleid te schrijven voor het delen en hergebruik van open leermaterialen. We raden aan om verschillende expertises vanuit je eigen instelling te betrekken bij het maken van beleid. Denk daarbij aan de volgende personen:

  • Beleidsadviseur van centraal of faculteit,
  • Bibliotheekmedewerkers/informatiespecialisten,
  • Docenten,
  • Adviserende, inhoudsdeskundige personen (onderwijskundige, specialist auteursrechten, instructional designer, expert open leermaterialen, expert online- en blendedonderwijs, videospecialisten)

Wat is het doel van het stappenplan?

Het doel van dit stappenplan is om instellingen te helpen met een heldere strategie en beleid, om een impuls te geven aan een cultuur van delen en hergebruiken van leermateriaal.

De stappen

In dit stappenplan doorloop je de volgende stappen om tot een goed beleidsplan te komen:

Stap 1. Formuleer een inleiding

Stap 2. Formuleer een visie

Stap 3. Formuleer doelstellingen

Stap 4. Formuleer activiteiten

Stap 5. Beschrijf de organisatie

Stap 6. Maak een planning

Daarnaast laten we, ter inspiratie ook een aantal experts aan het woord over beleid voor open leermaterialen

Beleidsplannen opgesteld na leergang Beleid voor open leermaterialen

In 2018 heeft de SURFacademy leergang Beleid voor open leermaterialen plaatsgevonden. 11 deelnemers van 6 hogeronderwijsinstellingen hebben gezamenlijk het stappenplan doorlopen en een beleidsplan voor open leermaterialen voor hun eigen instelling opgesteld. Bij enkele onderwijsinstellingen heeft dit daadwerkelijk geresulteerd in beleid, bij anderen heeft de leergang bijgedragen aan initiatieven rond het delen en hergebruiken van open leermaterialen.