Stappenplan Zelf leermateriaal ontwikkelen en open delen

Jij ontwikkelt leermaterialen, waar collega’s binnen en buiten je instelling van kunnen profiteren. Kan het mooier? In dit stappenplan lees je hoe je je leermaterialen open kunt delen, en waar je rekening mee moet houden. Zodat jouw leermaterialen een inspiratiebron kunnen vormen voor je hele community.

Leerling met VR bril

Wanneer je leermaterialen ontwikkelt doe je dit vaak alleen voor je eigen studenten. Maar je kunt deze materialen ook open delen, zodat meer docenten en studenten hiervan gebruik kunnen maken.

In dit stappenplan lees je waar je rekening mee moet houden als je leermaterialen ontwikkelt en open wilt delen.

Doelgroep

Het stappenplan is bedoeld voor docenten, onderwijsondersteuners, studenten en iedereen die anderen wil helpen met hun eigen leermaterialen.

Basiskennis

Wil je eerst je basiskennis op het vlak van open leermaterialen bijspijkeren? Doorloop dan het stappenplan Kennismaking open leermaterialen. Daar vind je op één plek alle basisinformatie over nut en noodzaak van open leermaterialen ontwikkelen, delen en hergebruiken.

Opbouw

Het stappenplan bevat de volgende 4 stappen:

Stap 1. Verbinding zoeken met een vakcommunity

Stap 2. Zelf materiaal ontwikkelen of aanpassen

Stap 3. Open leermaterialen opslaan en delen

Stap 4. Open leermaterialen beter vindbaar maken

Je kunt de stappen op volgorde doorlopen, maar ook afzonderlijk.

Indeling leermaterialen: Big en Little OER

Waar we het in het Nederlands praten over open leermaterialen, spreekt het Engels Open Educational Resources, OER. Er zijn 2 typen OER (bron: Martin Weller, Big and little OER)

  • Big OER: leermaterialen die in samenwerkingsverbanden, vakcommunity’s zijn ontwikkeld.
  • Little OER: door individuele docenten ontwikkelde leermaterialen

Big OER zijn vaak van hogere kwaliteit omdat er met collega’s is nagedacht over welke leeropbrengsten er behaald worden met het individuele leermateriaal. Daarbij vormen Big OER vaak een complete collectie en is er gekeken naar de kwaliteit. Door deze meerwaarde van Big OER besteden we een volledige stap aan vakcommunity’s: Verbinding zoeken met een vakcommunity.

Typen leermaterialen

Dit stappenplan heeft betrekking op leermaterialen in het algemeen. Daarnaast zijn er nog specifieke tips te geven voor specifieke typen leermaterialen. Op dit moment tref je voor 1 specifiek type leermateriaal tips aan: Open video. In de toekomst volgen ook tips voor andere typen zoals , eXtend Reality (XR), Xerte-modules en MOOC’s.

edusources

Leermaterialen worden opgeslagen en gedeeld repository’s via een zoekplatform. Die zijn er in verschillende soorten en maten. In dit stappenplan is er gekozen voor edusources als standaard zoekplatform. Dit is namelijk dé plek om leermaterialen te vinden. Alle filters en metadata in edusources zijn namelijk optimaal ingericht voor het Nederlandse hoger onderwijs. Het opslaan van leermaterialen in edusources verloopt via je instelling.

Wil je meer informatie over edusources kijk dan op edusources.nl.

>> Verder naar stap 1. Verbinding zoeken met een vakcommunity

Bekijk alle stappenplannen over open leermaterialen