Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Je kunt tot en met 15 december 2021 je project indienen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

In de pijler Online onderwijs dagen we deelnemers uit om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of  het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2022 is 'De optimale blend'.

Kwaliteit verhogen

Het doel van deze pijler is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen met online onderwijsvormen. Onderwijs veranderen en vernieuwen betekent dat je anders moet gaan werken en organiseren. En dat vraagt extra tijd en geld, om te experimenteren, verbeteren en onderzoeken.

Wiel niet opnieuw uitvinden

In de afgelopen jaren is op verschillende hogescholen en universiteiten ervaring op gedaan met online onderwijs. De uitdaging ligt vaak niet in het verzinnen van nieuwe toepassingen, maar vooral in het zinvol en effectief inzetten van technieken en tools. Doe je voordeel met de ervaringen uit lopende en afgeronde projecten Online onderwijs.

Jaarthema De optimale blend

We hebben Inmiddels binnen het hoger onderwijs ruim een jaar ervaring met het verzorgen van online onderwijs; een flinke uitdaging! Uit onderzoek onder 1500 studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen blijkt hoe lastig het is om online onderwijs te verzorgen. Er zijn zorgen over de kwaliteit van het (practicum)onderwijs, de werkdruk onder docenten en het welzijn van studenten. Tegelijkertijd hebben we het afgelopen jaar ook kennis gemaakt met de vele positieve kanten aan online onderwijs zoals tijd- en plaatsonafhankelijk leren, innovatieve werkvormen en online kanalen voor individuele begeleiding van studenten. Hoe mooi zou het zijn om -  als we straks weer min of meer terug kunnen naar ‘het oude normaal’- gebruik te blijven maken van de positieve kanten van online onderwijs en te werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs!

Daarom is het jaarthema van de pijler Online Onderwijs ‘De optimale blend’: onderwijs vernieuwen met behulp van ICT met aan de basis een doordacht herontwerp, waardoor wordt ingezet op een optimale blend van online en on-campus onderwijsvormen. Lees meer over het jaarthema.

 

Doelgroep

Deelnemers die meedoen met  de stimuleringsregeling zijn Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

Financiering

Ingediende projecten kunnen maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat je minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeert. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze pijler in de regeling.

Praktische informatie, voorwaarden en planning

De volledige aanvraag kan tot en met 15 december 2021 worden ingediend. Lees alle praktische informatie.

Projecten online onderwijs

Bekijk de afgeronde en lopende projecten online onderwijs.

Achtergrondinformatie

Officiële bekendmaking van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 op overheid.nl.